Få besked, når der er ændringer til dette udbud Gem dette udbud under "Mine udbud"

Markedsdialog vedr. vejafvandingsbrønde

Baggrund
Herlev Kommune har ca. 5.500 vejafvandingsbrønde, hvoraf langt størstedelen ikke har været inspiceret eller vedligeholdt længe.
Delaftaler
Vi ønsker derfor at udbyde rammeaftaler for henholdsvis
- TV-inspektion og rodskæring, 30-150 tkr. årligtFor TV-inspektion og rodskæring gælder, at opgaven ikke sker fra brønd til stik, men gennem stikket. Der kan være adskillige samlinger og knæk mellem brønd og hovedledning, og det er absolut nødvendigt, at entreprenøren er i stand til at håndtere dette. Arbejdet forventes at kræve KTVI eller DTVK certificering og erfaring med DANVA manualen.
- Strømpeforing og anden no-dig renovering, 50-500 tkr årligtFor Strømpeforing og anden no-dig renovering gælder, at opgaven ikke sker fra brønd til stik, men gennem stikket. Der kan være adskillige samlinger og knæk mellem brønd og hovedledning, og det er absolut nødvendigt, at entreprenøren er i stand til at håndtere dette.
- Opgravning og udskiftning af brønde, 50-500 tkr årligt.
Arbejdsplanlægning
I forhold til arbejdsplanlægningen har vi tænkt os at samle opgaverne, så entreprenør eller inspektør kan få en eller flere hele, sammenhængende arbejdsdage på lokationerne. Arbejdet er løbende vedligeholdelse, og der vil derfor være fleksibilitet i planlægningen fra vores side.
Dog kan opgravning og udskiftning af brønde blive mere akut, og vi forestiller os at aftalen kan indeholde et ”akuttillæg” for dette.
Prismodeller
I forhold til betalingen, ønsker vi at afregne for arbejde udført på lokationen, ikke for anstilling, transport etc.
Da hver opgaverne er principielt ensartede, men konkret forskellige afhængigt af den enkelte brønds præcise tilslutning til ledningen, forestiller vi os en prismodel med en fast pris per brønd inspiceret/rodskåret/renoveret/udskiftet, op til X antal timer på opgaven, og en timepris for tidsforbruget herudover. Det er tanken, at entreprenørens fortjeneste skal ligge på fastprisen, og at timeprisen derudover skal ligge lige under udgiftsniveau. Denne timepris forventes ikke at indgå som konkurrenceparameter, men at være fast for alle tilbudsgivere på hver delaftale, således at priskonkurrencen er på stykprisen. Formålet med modellen er, at sikre entreprenørens incitament til hurtigt og effektivt arbejde, uden at de skal påtage sig risikoen for enkelte særligt besværlige brønde.
Usikkerheder
Vi er nysgerrige om hvem der er i stand til at udføre Strømpeforing og anden no-dig renovering af brøndene; om det kun er de store spillere i Kontrolordning for Ledningsrenovering der er i stand til at foretage en tilfredsstillende renovering, eller om det er en opgave der kan løftes af mindre virksomheder. Vi er ikke interesserede i at eksperimentere på området, og er kun interesserede i entreprenører med erfaring specifikt med vejbrønde.
Vi er nysgerrige om hvorvidt vores tiltænkte prismodeller giver mening; om anstillingen af material og mandskab til de enkelte opgaver er direkte sammenlignelig fra entreprenør til entreprenør.
Vi vil derfor gerne høre fra entreprenører, der vil være interesserede i at afgive tilbud, eventuelle kommentarer til vores ideer om hvordan tingene kan foregå, og hvordan vi kan sikre os en skarp pris.

Åbn dokument 1 (22-09-2020) Luk dokument 1 (22-09-2020)
Titel Markedsdialog vedr. vejafvandingsbrønde
Dokumenttype Indberetning af indkøbsplaner
Opgavebeskrivelse Baggrund
Herlev Kommune har ca. 5.500 vejafvandingsbrønde, hvoraf langt størstedelen ikke har været inspiceret eller vedligeholdt længe.
Delaftaler
Vi ønsker derfor at udbyde rammeaftaler for henholdsvis
- TV-inspektion og rodskæring, 30-150 tkr. årligtFor TV-inspektion og rodskæring gælder, at opgaven ikke sker fra brønd til stik, men gennem stikket. Der kan være adskillige samlinger og knæk mellem brønd og hovedledning, og det er absolut nødvendigt, at entreprenøren er i stand til at håndtere dette. Arbejdet forventes at kræve KTVI eller DTVK certificering og erfaring med DANVA manualen.
- Strømpeforing og anden no-dig renovering, 50-500 tkr årligtFor Strømpeforing og anden no-dig renovering gælder, at opgaven ikke sker fra brønd til stik, men gennem stikket. Der kan være adskillige samlinger og knæk mellem brønd og hovedledning, og det er absolut nødvendigt, at entreprenøren er i stand til at håndtere dette.
- Opgravning og udskiftning af brønde, 50-500 tkr årligt.
Arbejdsplanlægning
I forhold til arbejdsplanlægningen har vi tænkt os at samle opgaverne, så entreprenør eller inspektør kan få en eller flere hele, sammenhængende arbejdsdage på lokationerne. Arbejdet er løbende vedligeholdelse, og der vil derfor være fleksibilitet i planlægningen fra vores side.
Dog kan opgravning og udskiftning af brønde blive mere akut, og vi forestiller os at aftalen kan indeholde et ”akuttillæg” for dette.
Prismodeller
I forhold til betalingen, ønsker vi at afregne for arbejde udført på lokationen, ikke for anstilling, transport etc.
Da hver opgaverne er principielt ensartede, men konkret forskellige afhængigt af den enkelte brønds præcise tilslutning til ledningen, forestiller vi os en prismodel med en fast pris per brønd inspiceret/rodskåret/renoveret/udskiftet, op til X antal timer på opgaven, og en timepris for tidsforbruget herudover. Det er tanken, at entreprenørens fortjeneste skal ligge på fastprisen, og at timeprisen derudover skal ligge lige under udgiftsniveau. Denne timepris forventes ikke at indgå som konkurrenceparameter, men at være fast for alle tilbudsgivere på hver delaftale, således at priskonkurrencen er på stykprisen. Formålet med modellen er, at sikre entreprenørens incitament til hurtigt og effektivt arbejde, uden at de skal påtage sig risikoen for enkelte særligt besværlige brønde.
Usikkerheder
Vi er nysgerrige om hvem der er i stand til at udføre Strømpeforing og anden no-dig renovering af brøndene; om det kun er de store spillere i Kontrolordning for Ledningsrenovering der er i stand til at foretage en tilfredsstillende renovering, eller om det er en opgave der kan løftes af mindre virksomheder. Vi er ikke interesserede i at eksperimentere på området, og er kun interesserede i entreprenører med erfaring specifikt med vejbrønde.
Vi er nysgerrige om hvorvidt vores tiltænkte prismodeller giver mening; om anstillingen af material og mandskab til de enkelte opgaver er direkte sammenlignelig fra entreprenør til entreprenør.
Vi vil derfor gerne høre fra entreprenører, der vil være interesserede i at afgive tilbud, eventuelle kommentarer til vores ideer om hvordan tingene kan foregå, og hvordan vi kan sikre os en skarp pris.
Annonceret 22-09-2020 kl. 14.53
Deadline
Udbudstype Indkøbsplaner
Opgavetype
Tildelingskriterier
Ordregiver Herlev Kommune - Analyse, Indkøb og Udbud
Adresse Herlev Bygade 90
2730
Herlev
CPV kode
Kontakt E-mail: rasmus.juul.wagner@herlev.dk
Telefon: +45 44527036