Få besked, når der er ændringer til dette udbud Gem dette udbud under "Mine udbud"

Fremtidens fjernvarmeforsyning i Hovedstadsområdet 2050 (FFH50) - Bilag 1.E Sektorkobling

Fjernvarmesektoren står i disse år over for en gennemgribende omstillingsproces. De fire selskaber VEKS, CTR, Vestforbrænding og HOFOR har derfor igangsat et arbejde med at tegne et fælles fremtidsbillede for fjernvarmen i Hovedstadsområdet, frem mod 2050.

Projektet består af 5 selvstændige arbejdsgrupper, hvor denne delopgave vedrører:
- Sektorkobling

Analysen skal se på, hvordan fjernvarmen i hovedstaden kan understøtte den grønne omstilling i det samlede energisystem og hvilke potentialer og begrænsninger fjernvarmen har i forhold til sektorkobling samt samspillet mellem fjernvarmen og andre sektorer, herunder muligheden for at der kan komme en betydelig ”disruption” i Hovedstadens varmeforsyning f.eks. PtX (Power to X).

Åbn udbudsdetaljer (gældende version 21-09-2020) Luk udbudsdetaljer (gældende version 21-09-2020)
Titel Fremtidens fjernvarmeforsyning i Hovedstadsområdet 2050 (FFH50) - Bilag 1.E Sektorkobling
Dokumenttype Varer og tjenesteydelser uden klar grænseoverskridende interesse
Opgavebeskrivelse Fjernvarmesektoren står i disse år over for en gennemgribende omstillingsproces. De fire selskaber VEKS, CTR, Vestforbrænding og HOFOR har derfor igangsat et arbejde med at tegne et fælles fremtidsbillede for fjernvarmen i Hovedstadsområdet, frem mod 2050.

Projektet består af 5 selvstændige arbejdsgrupper, hvor denne delopgave vedrører:
- Sektorkobling

Analysen skal se på, hvordan fjernvarmen i hovedstaden kan understøtte den grønne omstilling i det samlede energisystem og hvilke potentialer og begrænsninger fjernvarmen har i forhold til sektorkobling samt samspillet mellem fjernvarmen og andre sektorer, herunder muligheden for at der kan komme en betydelig ”disruption” i Hovedstadens varmeforsyning f.eks. PtX (Power to X).
Annonceret 21-09-2020 kl. 14.00
Deadline 05-10-2020 kl. 12.00
Udbudstype Udbud under tærskelværdierne
Opgavetype Tjenesteydelser
Tildelingskriterier Bedste forhold mellem pris og kvalitet
Uddybning af tildelingskriterier Evalueringen foretages efter princippet, af FFH50 prækvalificerer de tilbudsgivere, der vurderes til at have højeste "kvalitet".
Dokumenter
Ordregiver VEKS - Vestegnens Kraftvarmeselskab I/S
Skønnet kontraktsum 300000 DKK
Udvælgelseskriterier Analyseopgaven har et fast budget. Udvælgelse sker derfor ikke på pris, men alene på hvad projektet kan få for det fastsatte beløb (omvendt licitation).
Adresse Roskildevej 175
2620
Albertslund
WWW: www.veks.dk
CPV kode 09000000-3 - Mineralolieprodukter, brændselsstoffer, elektricitet og andre energikilder
09320000-8 - Damp, varmt vand og tilhørende produkter
Udbudsform Begrænset udbud (indkaldelse af interessetilkendegivelser/prækvalifikation)
SMV venligt Ja
Kontaktperson Johan Oren Gram
Kontakt E-mail: FFH50@ctr.dk
Telefon: +45 38185750
Modtagers firmanavn Fremtidens Fjernvarme 2050
Adresse for modtagelse af tilbud FFH50@ctr.dk