Få besked, når der er ændringer til dette udbud Gem dette udbud under "Mine udbud"

Fremtidens fjernvarmeforsyning i Hovedstadsområdet 2050 (FFH50) - Bilag 1.B Teknologi og System - systemanalyser regneark

Fjernvarmesektoren står i disse år over for en gennemgribende omstillingsproces. De fire selskaber VEKS, CTR, Vestforbrænding og HOFOR har derfor igangsat et arbejde med at tegne et fælles fremtidsbillede for fjernvarmen i Hovedstadsområdet, frem mod 2050.

Projektet består af 5 selvstændige arbejdsgrupper, hvor denne delopgave vedrører:
- Teknologi og System - systemanalyser regneark

Formålet med analysen er at vurdere teknologisammensætningen i fjernvarmesystemet i 2025, 2030 og 2050 under forskellige forudsætninger samt på den baggrund at vurdere, hvad den grønne omstilling kan komme til at koste. Der er særlig fokus på at opstille scenarier under forskellige forudsætninger om temperaturniveauer i fjernvarmenettene og identificere og afsøge mulige udviklingsveje. .

Åbn udbudsdetaljer (gældende version 21-09-2020) Luk udbudsdetaljer (gældende version 21-09-2020)
Titel Fremtidens fjernvarmeforsyning i Hovedstadsområdet 2050 (FFH50) - Bilag 1.B Teknologi og System - systemanalyser regneark
Dokumenttype Varer og tjenesteydelser uden klar grænseoverskridende interesse
Opgavebeskrivelse Fjernvarmesektoren står i disse år over for en gennemgribende omstillingsproces. De fire selskaber VEKS, CTR, Vestforbrænding og HOFOR har derfor igangsat et arbejde med at tegne et fælles fremtidsbillede for fjernvarmen i Hovedstadsområdet, frem mod 2050.

Projektet består af 5 selvstændige arbejdsgrupper, hvor denne delopgave vedrører:
- Teknologi og System - systemanalyser regneark

Formålet med analysen er at vurdere teknologisammensætningen i fjernvarmesystemet i 2025, 2030 og 2050 under forskellige forudsætninger samt på den baggrund at vurdere, hvad den grønne omstilling kan komme til at koste. Der er særlig fokus på at opstille scenarier under forskellige forudsætninger om temperaturniveauer i fjernvarmenettene og identificere og afsøge mulige udviklingsveje. .
Annonceret 21-09-2020 kl. 14.00
Deadline 05-10-2020 kl. 12.00
Udbudstype Udbud under tærskelværdierne
Opgavetype Tjenesteydelser
Tildelingskriterier Bedste forhold mellem pris og kvalitet
Uddybning af tildelingskriterier Evalueringen foretages efter princippet, af FFH50 prækvalificerer de tilbudsgivere, der vurderes til at have højeste "kvalitet".
Dokumenter
Ordregiver VEKS - Vestegnens Kraftvarmeselskab I/S
Skønnet kontraktsum 507000 DKK
Udvælgelseskriterier Analyseopgaven har et fast budget. Udvælgelse sker derfor ikke på pris, men alene på hvad projektet kan få for det fastsatte beløb (omvendt licitation).
Adresse Roskildevej 175
2620
Albertslund
WWW: www.veks.dk
CPV kode 09000000-3 - Mineralolieprodukter, brændselsstoffer, elektricitet og andre energikilder
09320000-8 - Damp, varmt vand og tilhørende produkter
Udbudsform Begrænset udbud (indkaldelse af interessetilkendegivelser/prækvalifikation)
SMV venligt Ja
Kontaktperson Johan Oren Gram
Kontakt E-mail: FFH50@ctr.dk
Telefon: +45 38185750
Modtagers firmanavn Fremtidens Fjernvarme 2050
Adresse for modtagelse af tilbud FFH50@ctr.dk