Få besked, når der er ændringer til dette udbud Gem dette udbud under "Mine udbud"

Cykelstier omkring Filskov

Opgaven omfatter ca. 3,4 km dobbeltrettet cykelsti i 2,50 meters bredde. Opgaven er fordelt på 3 delstrækninger
1. ca. 2,50 km langs Omme Landevej fra Simmelvej til eksisterende cykelsti vest for Filskov
2. ca. 0,40 km langs Amtsvejen fra byporten øst for Filskov til rundkørslen ved Tingvejen
3. ca. 0,50 km langs Bredsten Landevej fra rundkørslen ved Tingvejen til adgangsvejen til Filskov Fiskesø

Derudover omfatter opgaven projektering og etablering af ca. 50 m cykelstibro samt forlængelse af ca. 10 m rørunderføring ved Dambjerg Bæk.

Arbejdet omfatter:
Rydningsarbejder, jordarbejder, afvandingsarbejder, belægningsarbejder, skilte og afmærkningsarbejder samt broarbejder.

Udbudsmaterialet tilgåes via iBinder.

Åbn udbudsdetaljer (gældende version 21-09-2020) Luk udbudsdetaljer (gældende version 21-09-2020)
Titel Cykelstier omkring Filskov
Dokumenttype Udbud af bygge- og anlægsopgaver
Opgavebeskrivelse Opgaven omfatter ca. 3,4 km dobbeltrettet cykelsti i 2,50 meters bredde. Opgaven er fordelt på 3 delstrækninger
1. ca. 2,50 km langs Omme Landevej fra Simmelvej til eksisterende cykelsti vest for Filskov
2. ca. 0,40 km langs Amtsvejen fra byporten øst for Filskov til rundkørslen ved Tingvejen
3. ca. 0,50 km langs Bredsten Landevej fra rundkørslen ved Tingvejen til adgangsvejen til Filskov Fiskesø

Derudover omfatter opgaven projektering og etablering af ca. 50 m cykelstibro samt forlængelse af ca. 10 m rørunderføring ved Dambjerg Bæk.

Arbejdet omfatter:
Rydningsarbejder, jordarbejder, afvandingsarbejder, belægningsarbejder, skilte og afmærkningsarbejder samt broarbejder.

Udbudsmaterialet tilgåes via iBinder.
Annonceret 21-09-2020 kl. 13.00
Deadline 12-10-2020 kl. 13.00
Udbudstype Udbud under tærskelværdierne
Opgavetype Bygge- og anlægsopgaver
Tildelingskriterier Laveste pris
Link til udbudsmateriale https://www.ibinder.com/External/EnquiryLink.aspx?id=ylxsdmvdei
Ordregiver Billund Kommune
Adresse Tårnvej 30
7200
Grindsted
CPV kode 45000000-7 - Bygge- og anlægsarbejder
Udbudsform Offentlig licitation
SMV venligt Ja
Kontaktperson Lone Arendt Rasmussen
Kontakt E-mail: lar@billund.dk
Telefon: +45 40465973