Få besked, når der er ændringer til dette udbud Gem dette udbud under "Mine udbud"

Bygge- og anlægsarbejder 2020/S 183-442826

Kort beskrivelse

Den udbudte opgave omfatter etablering af nye regnvandsledninger ca. 2 800 lbm i ø 450-ø 1 500. Regnvandet ledes til en ny skybrudspumpestation med 4 pumper, der skal kunne levere 4,4 m3/s til et indløbsbygværk og skybrudsbassin, samt 2 mindre pumpe til normal hændelser på 20 l/s, udbuddet opfatter også styring til pumpestationen. Ledningerne etableres i Jens Jessensvej, Marielystvej, Hoffmeyersvej, Troels-Lunds Vej, Rådmands Steins Allé, J.C. Schiødtes Vej, Goldschmidtsvej og Johan Ottosens Vej. Der skal etableres en renseløsning i form af 2 sedipipes (eller tilsvarende) - ca. 50 meter og fire - 750 lbm faskinestrenge i de omkringliggende veje. Dertil kommer ca. 750 lbm trykledning i ø 160 og ca. 85 brønde på hovedledningen.

Læs mere
Ordregiver Frederiksberg Forsyning
Annonceret 21-09-2020 kl. 00.00
Sidst ændret 21-09-2020 kl. 10.01
Deadline 09-10-2020 Se klokkeslæt under udbudsdetaljer
Udbudstype EU-udbud
Udbudsdetaljer http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:442826-2020:TEXT:DA:HTML
Leveringssted Hovedstaden
Dokumenttype Udbudsbekendtgørelse - forsyningsvirksomhed