Få besked, når der er ændringer til dette udbud Gem dette udbud under "Mine udbud"

Vejtransport 2020/S 183-442083

Kort beskrivelse

Udbuddet vedrører befordring af borgere visiteret til befordring af Struer Kommune. Udbuddet er opdelt i 2 delaftaler, henholdsvis variabel og fast/fast-variabel kørsel.

Tilbudsgiver skal ud over kørslen varetage kørselsplanlægning og koordinering for al kørsel omfattet af den enkelte delaftale.

Læs mere
Ordregiver Struer Kommune
Annonceret 21-09-2020 kl. 00.00
Sidst ændret 21-09-2020 kl. 10.00
Deadline 23-10-2020 Se klokkeslæt under udbudsdetaljer
Udbudstype EU-udbud
Udbudsdetaljer http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:442083-2020:TEXT:DA:HTML
Leveringssted Midtjylland
Dokumenttype Udbudsbekendtgørelse