Få besked, når der er ændringer til dette udbud Gem dette udbud under "Mine udbud"

Bygge- og anlægsarbejder 2020/S 183-441267

Kort beskrivelse

A. Enggaard A/S (Enggaard) og Alboa - Almen boligorganisation Aarhus (Alboa) ønsker at indgå delegeret bygherrekontrakt (totalentreprisekontrakt) med henblik på at opføre 43 almene familieboliger med et areal på 3 331 etm2 (Ejendommen). Ejendommen etableres i en del af et karrébyggeri på ca. 17 000 etm2 inkl. erhvervsarealer udviklet af Enggaard i overensstemmelse med gældende lokalplan. Efter lokalplanen skal der etableres almene familieboliger svarende til 20 % af karrébyggeriets samlede etageareal til boliger. Alboa ønsker at indgå aftale med Enggaard om køb af en del af matr.nr. 835, 836 og 837, Marselisborg, Århus Grunde, der forudgående er erhvervet af Enggaard, til brug for opførelse af Ejendommen. Købet er fra Enggaard betinget af, at Enggaard som delegeret bygherre forestår udførelse af Ejendommen samt indgåelse af delegeret bygherrekontrakt. Alboa har betinget sig, at samtlige udbudspligtige ydelser relateret til opførelse af Ejendommen håndteres af Enggaard efter udbudsloven.

Læs mere
Ordregiver Alboa - Almen boligorganisation Aarhus, afdeling under stiftelse
Annonceret 21-09-2020 kl. 00.00
Sidst ændret 21-09-2020 kl. 10.00
Deadline
Udbudstype EU-udbud
Udbudsdetaljer http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:441267-2020:TEXT:DA:HTML
Leveringssted Østjylland
Dokumenttype Bekendtgørelse med henblik på frivillig forudgående gennemsigtighed