Få besked, når der er ændringer til dette udbud Gem dette udbud under "Mine udbud"

Forlægning af Brændgårdvej, Herning

Arbejdsbeskrivelse

Linket til udbudsmaterialet er fjernet. Ønsker du linket kan du kontakte Kim Grarup på vtbkg@herning.dk.

Projektet består af en forlægning af den del af Brændgårdvej, som ligger mellem Holingvej og den nyanlagte rundkørsel på den sydlige del af Brændgårdvej. Forlægningen tilslutter Gullestrupvej i et signalreguleret kryds og danner en ny adgangsvej til bl.a. Herning Isstadion. Den eksisterende
adgangsvej fra Gullestrupvej til Brændgårdvej/ Herning Isstadion nedlægges.

Gullestrupvej udvides ensidigt på strækningen mellem Vesterholmvej og Herningsholm Å/ Holing Bæk.
Langs både Brændgårdvej og Gullestrupvej anlægges nye stisystemer som tilsluttes til de eksisterende.
I forbindelse med projektet skal foretages en ny rørlægning af åen som krydser Brændgårdvej.

Hovedmængder
• Afgravning af jord: 9200 m3
• Bundsikringsgrus: 9800 m3
• Stabiltgrus: 7100 m2
• Asfalt: 21 100 m2
• Affræsning af asfalt: 2700 m2
• Kantsten 100 m
• Afvanding: 500 m
• Rørlægning af å

Åbn udbudsdetaljer (gældende version 06-10-2020) Luk udbudsdetaljer (gældende version 06-10-2020)
Titel Forlægning af Brændgårdvej, Herning
Dokumenttype Udbud af bygge- og anlægsopgaver
Opgavebeskrivelse Arbejdsbeskrivelse

Linket til udbudsmaterialet er fjernet. Ønsker du linket kan du kontakte Kim Grarup på vtbkg@herning.dk.

Projektet består af en forlægning af den del af Brændgårdvej, som ligger mellem Holingvej og den nyanlagte rundkørsel på den sydlige del af Brændgårdvej. Forlægningen tilslutter Gullestrupvej i et signalreguleret kryds og danner en ny adgangsvej til bl.a. Herning Isstadion. Den eksisterende
adgangsvej fra Gullestrupvej til Brændgårdvej/ Herning Isstadion nedlægges.

Gullestrupvej udvides ensidigt på strækningen mellem Vesterholmvej og Herningsholm Å/ Holing Bæk.
Langs både Brændgårdvej og Gullestrupvej anlægges nye stisystemer som tilsluttes til de eksisterende.
I forbindelse med projektet skal foretages en ny rørlægning af åen som krydser Brændgårdvej.

Hovedmængder
• Afgravning af jord: 9200 m3
• Bundsikringsgrus: 9800 m3
• Stabiltgrus: 7100 m2
• Asfalt: 21 100 m2
• Affræsning af asfalt: 2700 m2
• Kantsten 100 m
• Afvanding: 500 m
• Rørlægning af å
Annonceret 18-09-2020 kl. 11.00
Deadline 09-10-2020 kl. 10.00
Udbudstype Udbud under tærskelværdierne
Opgavetype Bygge- og anlægsopgaver
Tildelingskriterier Laveste pris
Dokumenter
Ordregiver Herning Kommune
Udvælgelseskriterier Laveste pris
Adresse Torvet 5
7400
Herning
CPV kode 45000000-7 - Bygge- og anlægsarbejder
Udbudsform Offentlig licitation
SMV venligt Ja
Kontaktperson Christian Fræhr
Kontakt E-mail: cif@viatrafik.dk
Telefon: +45 22579408
Modtagers firmanavn Herning Kommune
Adresse for modtagelse af tilbud Tilbud afviges elektronisk
Åbn kommentarer til ændringer eller aflysning Luk kommentarer til ændringer eller aflysning


[06-10-2020 12:48:12]
Rettelsesblad er tilføjet og link er fjernet.
Ønskes linket sendt kontaktes Kim Grarup på mail vtbkg@herning.dk
[06-10-2020 12:52:47]
Navn på fil til rettelsesblad er ændret.

Åbn tidligere version 06-10-2020 Luk tidligere version 06-10-2020
Titel Forlægning af Brændgårdvej, Herning
Dokumenttype Udbud af bygge- og anlægsopgaver
Opgavebeskrivelse Arbejdsbeskrivelse

Linket til udbudsmaterialet er fjernet. Ønsker du linket kan du kontakte Kim Grarup på vtbkg@herning.dk.

Projektet består af en forlægning af den del af Brændgårdvej, som ligger mellem Holingvej og den nyanlagte rundkørsel på den sydlige del af Brændgårdvej. Forlægningen tilslutter Gullestrupvej i et signalreguleret kryds og danner en ny adgangsvej til bl.a. Herning Isstadion. Den eksisterende
adgangsvej fra Gullestrupvej til Brændgårdvej/ Herning Isstadion nedlægges.

Gullestrupvej udvides ensidigt på strækningen mellem Vesterholmvej og Herningsholm Å/ Holing Bæk.
Langs både Brændgårdvej og Gullestrupvej anlægges nye stisystemer som tilsluttes til de eksisterende.
I forbindelse med projektet skal foretages en ny rørlægning af åen som krydser Brændgårdvej.

Hovedmængder
• Afgravning af jord: 9200 m3
• Bundsikringsgrus: 9800 m3
• Stabiltgrus: 7100 m2
• Asfalt: 21 100 m2
• Affræsning af asfalt: 2700 m2
• Kantsten 100 m
• Afvanding: 500 m
• Rørlægning af å
Annonceret 18-09-2020 kl. 11.00
Deadline 09-10-2020 kl. 10.00
Udbudstype Udbud under tærskelværdierne
Opgavetype Bygge- og anlægsopgaver
Tildelingskriterier Laveste pris
Dokumenter
Ordregiver Herning Kommune
Udvælgelseskriterier Laveste pris
Adresse Torvet 5
7400
Herning
CPV kode 45000000-7 - Bygge- og anlægsarbejder
Udbudsform Offentlig licitation
SMV venligt Ja
Kontaktperson Christian Fræhr
Kontakt E-mail: cif@viatrafik.dk
Telefon: +45 22579408
Modtagers firmanavn Herning Kommune
Adresse for modtagelse af tilbud Tilbud afviges elektronisk
Åbn tidligere version 18-09-2020 Luk tidligere version 18-09-2020
Titel Forlægning af Brændgårdvej, Herning
Dokumenttype Udbud af bygge- og anlægsopgaver
Opgavebeskrivelse Arbejdsbeskrivelse
Projektet består af en forlægning af den del af Brændgårdvej, som ligger mellem Holingvej og den nyanlagte rundkørsel på den sydlige del af Brændgårdvej. Forlægningen tilslutter Gullestrupvej i et signalreguleret kryds og danner en ny adgangsvej til bl.a. Herning Isstadion. Den eksisterende
adgangsvej fra Gullestrupvej til Brændgårdvej/ Herning Isstadion nedlægges.

Gullestrupvej udvides ensidigt på strækningen mellem Vesterholmvej og Herningsholm Å/ Holing Bæk.
Langs både Brændgårdvej og Gullestrupvej anlægges nye stisystemer som tilsluttes til de eksisterende.
I forbindelse med projektet skal foretages en ny rørlægning af åen som krydser Brændgårdvej.

Hovedmængder
• Afgravning af jord: 9200 m3
• Bundsikringsgrus: 9800 m3
• Stabiltgrus: 7100 m2
• Asfalt: 21 100 m2
• Affræsning af asfalt: 2700 m2
• Kantsten 100 m
• Afvanding: 500 m
• Rørlægning af å
Annonceret 18-09-2020 kl. 11.00
Deadline 09-10-2020 kl. 10.00
Udbudstype Udbud under tærskelværdierne
Opgavetype Bygge- og anlægsopgaver
Tildelingskriterier Laveste pris
Link til udbudsmateriale http://download.viatrafik.dk/u/ZO7C9O2LTR/UDBUD til entrepren%C3%B8rer.zip
Ordregiver Herning Kommune
Udvælgelseskriterier Laveste pris
Adresse Torvet 5
7400
Herning
CPV kode 45000000-7 - Bygge- og anlægsarbejder
Udbudsform Offentlig licitation
SMV venligt Ja
Kontaktperson Christian Fræhr
Kontakt E-mail: cif@viatrafik.dk
Telefon: +45 22579408
Modtagers firmanavn Herning Kommune
Adresse for modtagelse af tilbud Tilbud afviges elektronisk