Få besked, når der er ændringer til dette udbud Gem dette udbud under "Mine udbud"

Bygge- og anlægsarbejde i forbindelse med rørledninger, kommunikations- og stærkstrømsledninger, med hovedveje, veje, flyvepladser og jernbaner; nivelleringsarbejde 2020/S 182-440147

Kort beskrivelse

TVIS har fået godkendt projektforslag efter varmeforsyningsloven om etablering af en ny ca. 20 km transmissionsledning fra Vejle til Bredsten-Balle og Jelling Varmeværk, således at begge kan overgå fra dyr varme produceret på naturgas til billigere og mere miljøvenlig varme fra TVIS.

Etableringen af transmissionsledningen opdeles i 5 udbud bestående af hhv. én samlet rør- og komponentleverance inkl. muffemontage samt 4 hovedentreprenørudbud, omfattende komplette anlægs- og smedearbejder.

Denne hovedentrepriseaftale omfatter komplette anlægs- og smedearbejder på den 1. af i alt 4 etaper, og den vedrører strækningen Skibet til Bredsten-Balle Kraftvarmeværk, en strækning på ca. 4,7 km.

Parallelt med dette udbud udsendes der også et samlet udbud for rør- og komponentleverance inkl. muffemontage omfattende alle 4 etaper.

Hovedentrepriser for anlægs- og smedearbejder for de 3 resterende etaper udbydes i løbet af efteråret 2020.

Læs mere
Ordregiver TVIS
Annonceret 18-09-2020 kl. 00.00
Sidst ændret 18-09-2020 kl. 10.01
Deadline 16-10-2020 Se klokkeslæt under udbudsdetaljer
Udbudstype EU-udbud
Udbudsdetaljer http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:440147-2020:TEXT:DA:HTML
Leveringssted Sydjylland
Dokumenttype Udbudsbekendtgørelse - forsyningsvirksomhed