Få besked, når der er ændringer til dette udbud Gem dette udbud under "Mine udbud"

20017198 - Rengøringsauditering 2020

Udbuddet vedrører Region Hovedstaden, Center for Sundhed - Enhed for Kvalitet og Patientsikkerhed indkøb af Udbud af Rengøringsauditering.

Bilag 1 - Rengøringsaudit efter DS/INSTA 800 og Nationale Infektionshygiejniske retningslinjer for rengøring i hospitals- og primærsektoren, herunder dagtilbud og skoler (NIR) indeholder en uddybende beskrivelse af de udbudte ydelser.

Forventet ydelsesomfang vedrørende den udbudte kontrakt fremgår af Bilag 1 - Rengørings-audit efter DS/INSTA 800 og Nationale Infektionshygiejniske retningslinjer for rengøring i hospitals- og primærsektoren, herunder dagtilbud og skoler (NIR).

Åbn udbudsdetaljer (gældende version 16-09-2020) Luk udbudsdetaljer (gældende version 16-09-2020)
Titel 20017198 - Rengøringsauditering 2020
Dokumenttype Varer og tjenesteydelser uden klar grænseoverskridende interesse
Opgavebeskrivelse Udbuddet vedrører Region Hovedstaden, Center for Sundhed - Enhed for Kvalitet og Patientsikkerhed indkøb af Udbud af Rengøringsauditering.

Bilag 1 - Rengøringsaudit efter DS/INSTA 800 og Nationale Infektionshygiejniske retningslinjer for rengøring i hospitals- og primærsektoren, herunder dagtilbud og skoler (NIR) indeholder en uddybende beskrivelse af de udbudte ydelser.

Forventet ydelsesomfang vedrørende den udbudte kontrakt fremgår af Bilag 1 - Rengørings-audit efter DS/INSTA 800 og Nationale Infektionshygiejniske retningslinjer for rengøring i hospitals- og primærsektoren, herunder dagtilbud og skoler (NIR).
Annonceret 16-09-2020 kl. 15.00
Deadline 19-10-2020 kl. 12.00
Udbudstype Udbud under tærskelværdierne
Opgavetype Tjenesteydelser
Tildelingskriterier Bedste forhold mellem pris og kvalitet
Link til udbudsmateriale http://eu.eu-supply.com/ctm/Supplier/PublicPurchase/267960
Ordregiver Region Hovedstaden
Udvælgelseskriterier Krav til omsætning og referencer. Se udbudsdetaljer.
Adresse Kongens Vænge 2 2
3400
Hillerød
CPV kode 90000000-7 - Tjenesteydelser i forbindelse med spildevand, affald, rengøring og miljøbeskyttelse
85312320-8 - Konsulenttjenesteydelser
Udbudsform Offentligt/åbent udbud
Kontaktperson Jacob Haim
Kontakt E-mail: jacob.haim@regionh.dk
Telefon: +45 21308456