Få besked, når der er ændringer til dette udbud Gem dette udbud under "Mine udbud"

Udbud af rejsebureauydelser - Investeringsfonden for Udviklingslande

Aftalens ydelser er rejsebureauydelser. Opgaven består af bestilling, udstedelse og fakturering af billetter og reservationer til rejseaktiviteter indeholdende flyrejser, billeje i udlandet, togrejser i udlandet og hotelophold samt eventuelt visumhåndtering og legalisering af dokumenter. Der skal ydes kompetent faglig sparring til ordregivers rejsende, specielt i forbindelse med rejser af mere kompleks karakter.

I 2019 blev der udstedt 870 fakturaer. Det samlede rejsebudget (fly, tog, hotel og billeje) forventes at være ca. 5-6 mio. DKK pr. år.

Rammeaftalebilag 2: Kravspecifikation indeholder en uddybende beskrivelse af den udbudte ydelse.

Rammeaftalen dækker perioden 1. januar 2021 – 31. december 2024.

Åbn udbudsdetaljer (gældende version 16-09-2020) Luk udbudsdetaljer (gældende version 16-09-2020)
Titel Udbud af rejsebureauydelser - Investeringsfonden for Udviklingslande
Dokumenttype Varer og tjenesteydelser med klar grænseoverskridende interesse
Opgavebeskrivelse Aftalens ydelser er rejsebureauydelser. Opgaven består af bestilling, udstedelse og fakturering af billetter og reservationer til rejseaktiviteter indeholdende flyrejser, billeje i udlandet, togrejser i udlandet og hotelophold samt eventuelt visumhåndtering og legalisering af dokumenter. Der skal ydes kompetent faglig sparring til ordregivers rejsende, specielt i forbindelse med rejser af mere kompleks karakter.

I 2019 blev der udstedt 870 fakturaer. Det samlede rejsebudget (fly, tog, hotel og billeje) forventes at være ca. 5-6 mio. DKK pr. år.

Rammeaftalebilag 2: Kravspecifikation indeholder en uddybende beskrivelse af den udbudte ydelse.

Rammeaftalen dækker perioden 1. januar 2021 – 31. december 2024.
Annonceret 16-09-2020 kl. 15.00
Deadline 20-10-2020 kl. 14.00
Udbudstype Udbud under tærskelværdierne
Opgavetype Tjenesteydelser
Tildelingskriterier Bedste forhold mellem pris og kvalitet
Link til udbudsmateriale http://eu.eu-supply.com/ctm/Supplier/PublicPurchase/279387
Ordregiver Investeringsfonden for Udviklingslande
Udvælgelseskriterier Forud for tilbudsvurderingen foretager ordregiver en egnethedsvurdering af de indkomne tilbud, med baggrund i de af tilbudsgiver fremsendte oplysninger og erklæringer som angivet nedenfor:

• Underskrevet tro og love-erklæring på, hvorvidt tilbudsgiver har ubetalt forfalden gæld til det offentlige i henhold til Udbudslovens § 135, stk. 3 vedhæftes tilbuddet - Udbudsbilag A kan anvendes.
• Referenceliste (op til 5 ref.) over lignende opgaver som tilbudsgiver via sin virksomhed eller som ansat har leveret eller leverer tilsvarende til. Referencelisten bør indeholde kundenavn, kontraktperiode og opgavebeskrivelse - Udbudsbilag B kan anvendes.

Ordregiver vil udelukke en tilbudsgiver fra deltagelse i udbudsproceduren, hvis tilbudsgiveren er omfattet de udelukkelsesgrunde, der er anført i Udbudslovens:

• § 135, stk. 3

Ordregiver vil udelukke en tilbudsgiver fra deltagelse i udbudsproceduren, hvis tilbudsgiveren ikke opfylder følgende minimumskrav til egnethed:

Teknisk og faglig formåen:

• Referencelisten skal minimum indeholde 1 reference, hvor tilbudsgiver via sin virksomhed eller som ansat, inden for de sidste 3 år, har leveret eller leverer rejsebureauydelser
Adresse Fredericiagade 27
1310
København K
CPV kode 63510000-7 - Rejsebureauvirksomhed og lignende
63000000-9 - Hjælpevirksomhed i forbindelse med transport; rejsebureauvirksomhed
63515000-2 - Rejseservice
63516000-9 - Tjenesteydelser i forbindelse med forvaltning af rejser
Udbudsform Offentligt/åbent udbud
Kontaktperson Stig Rytter
Kontakt E-mail: stig.rytter@d-s-r.dk
Telefon: +45 66133331
Modtagers firmanavn Stig Rytter (på vegne af ordrgiver)
Åbn kommentarer til ændringer eller aflysning Luk kommentarer til ændringer eller aflysning

Dette udbud gennemføres elektronisk via Dansk Servicerådgivnings portal for elektronisk tilbudsafgivelse i EUS Complete Tender Management (CTM Systemet) på https://www.eu-supply.com/dsr.asp. Tilbudsgiver skal selv tilmelde sig udbuddet og afgive tilbud via CTM Systemet.

Såfremt tilbudsgiver ikke allerede er registreret i CTM systemet, skal dette gøres via hjemmesiden https://www.eu-supply.com/dsr.asp. Når der er logget på CTM Systemet, skal der klikkes på linket »Offentliggjorte udbud« og det konkrete udbud findes. Der fås adgang til udbuddet ved at trykke på knappen »Accepter«.

Tilbudsgiver skal selv holde sig orienteret i CTM systemet, hvor spørgsmål/svar offentliggøres.

Hver tilbudsgiver kan alene afgive et tilbud. Tilbudsgivers omkostninger i forbindelse med afgivelse af tilbud er ordregiver uvedkommende.

I øvrigt henvises til det komplette udbudsmateriale som er tilgængeligt i CTM-systemet på det konkrete udbud under ”Se udbudsdokumenter”.