Få besked, når der er ændringer til dette udbud Gem dette udbud under "Mine udbud"

Vejledning og rådgivning 2020/S 180-435411

Kort beskrivelse

Socialstyrelsen udbyder VISO-ydelser vedrørende adoption uden samtykke. Udbuddet vedrører én delaftale:

- Den psykologfaglige rådgivning vedr. adoption uden samtykke.

Dette udbud vedrører levering af ydelserne ”udredning” og ”specialrådgivning”. Der henvises til ydelsesbeskrivelsen og udbuddets bilag for definition af ydelserne. Desuden indeholder udbuddet option på køb af vidensydelser på målgruppeområdet samt option på udvidelse af delaftalens samlede værdi.

Ordregiver ønsker at indgå VISO-delkontrakter med minimum 3 leverandører.

Ydelserne vedr. adoption uden samtykke udbydes for perioden 1. februar 2021 – 31. januar 2026.

Ydelserne udbydes efter reglerne om light-udbud i udbudslovens afsnit III (lov nr. 1564 af 15.12.2015 med senere ændringer).

Udbuddet gennemføres som et offentligt udbud, hvor alle potentielle tilbudsgivere har mulighed for at afgive tilbud.

Læs mere
Ordregiver Socialstyrelsen
Annonceret 16-09-2020 kl. 00.00
Sidst ændret 16-09-2020 kl. 10.01
Deadline 19-10-2020 Se klokkeslæt under udbudsdetaljer
Udbudstype EU-udbud
Udbudsdetaljer http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:435411-2020:TEXT:DA:HTML
Leveringssted DANMARK
Dokumenttype Sociale og andre specifikke tjenesteydelser - offentlige kontrakter