Få besked, når der er ændringer til dette udbud Gem dette udbud under "Mine udbud"

Arkitekt-, konstruktions-, ingeniør- og inspektionsvirksomhed 2020/S 179-432352

Kort beskrivelse

Tietgenbyen Nord udstykkes til erhverv og nødvendige rådgivningsydelser til gennemførelsen af byggemodningen udbydes som totalrådgivning i samarbejde med VCS. Lokalplan for området har været i offentlig høring og ligger som sådan på Odense.dk og forventes endelig godkendt til december 2020. Indsigelser vurderes ikke at have nævneværdig indflydelse på anlægsarbejder i området. Hovedessensen fra lokalplanen er vist på kortbilag, på nær regn- og spildevand, suppleret med følgearbejder udenfor lokalplan området.

I totalrådgivningen indgår veje og stier i området, herunder 2 vejtilslutninger jf. rapport, som skal verificeres, samt diverse cykel- og gangstier frem til eksisterende i erhvervsområde syd for Niels Bohrs Allé og til Fraugde Kærby Vej mod øst. Området er opdelt i 3 etaper, som udføres fortløbende, først med en østlig adgang i etape 1, dernæst en vestlig adgang i etape 2 og sluttelig forbindelse af de 2 første etaper i etape 3.

Læs mere
Ordregiver Odense Kommune
Annonceret 15-09-2020 kl. 00.00
Sidst ændret 15-09-2020 kl. 10.00
Deadline 13-10-2020 Se klokkeslæt under udbudsdetaljer
Udbudstype EU-udbud
Udbudsdetaljer http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:432352-2020:TEXT:DA:HTML
Leveringssted Fyn
Dokumenttype Udbudsbekendtgørelse