Få besked, når der er ændringer til dette udbud Gem dette udbud under "Mine udbud"

It-tjenester: rådgivning, programmeludvikling, internet og support 2020/S 179-432211

Kort beskrivelse

Ordregiver ønsker med denne udbudsproces at indgå i kontrakt med en leverandør om anskaffelse af en ny fælles løsning for PRO ("Kommunal PRO) til Danmarks kommuner.

Nærværende er et fælles udbud i medfør af udbudslovens § 123, stk. 4.

Alene de ordregivende myndigheder jf. udbudsbetingelsernes punkt 1.1 gennemfører udbuddet i fællesskab, og er således ansvarlige og forpligtede i henhold til udbudsloven.

Tilslutningskommunerne angivet i kontraktbilag A er ikke forpligtede eller ansvarlige i henhold til udbudsloven, og kan frivilligt vælge at indtræde i kontrakten efter endt udbudsproces.

Løsningen forventes udbredt til samtlige tilslutningskommuner. Løsningen skal derfor bygges med dette for øje, hvor anvendelse og udbredelse potentielt gælder for alle landets kommuner.

Tryk her https://permalink.mercell.com/137283143.aspx

Læs mere
Ordregiver Københavns Kommune - Sundheds- og Omsorgsforvaltningen
Annonceret 15-09-2020 kl. 00.00
Sidst ændret 15-09-2020 kl. 10.00
Deadline 12-10-2020 Se klokkeslæt under udbudsdetaljer
Udbudstype EU-udbud
Udbudsdetaljer http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:432211-2020:TEXT:DA:HTML
Leveringssted Københavns omegn
Dokumenttype Udbudsbekendtgørelse