Få besked, når der er ændringer til dette udbud Gem dette udbud under "Mine udbud"

Partneringaftale for udbud af kommunale veje i Svendborg Kommune

Svendborg Kommune udbyder udførelse af asfaltslidlag og løbende reparationer af belægninger i en partneringaftale. Entreprisen er geografisk afgrænset til Svendborg by.

Entreprisen omfatter i hovedtræk:
• Fulddækkende asfaltbelægninger
• Opretning/afretning af asfaltbelægninger (større reparationer)
• Løbende reparation af asfaltbelægninger til tilstandskrav
• Bassinudskiftning
• Overfladebehandling, OB
• Kørebaneafmærkning, nymarkering
• Regulering/udskiftning af karme og dæksler
• Regulering og profilering af rabatter i begrænset omfang
• Eftersyn af vejenes tilstand

Entreprisen indeholder følgende omtrentlige hovedmængder:
Slidlag:
• Kørebaner ca. 110.000 m²
• Stier ca. 6.500 m²
• Pladser ca. 7.500 m²

Løbende reparationer af asfaltbelægninger:
• Kørebaner, klasse 1 ca. 45 km
• Kørebaner, klasse 2 ca. 54 km
• Kørebaner, klasse 3 ca. 37 km

Åbn udbudsdetaljer (gældende version 14-09-2020) Luk udbudsdetaljer (gældende version 14-09-2020)
Titel Partneringaftale for udbud af kommunale veje i Svendborg Kommune
Dokumenttype Udbud af bygge- og anlægsopgaver
Opgavebeskrivelse Svendborg Kommune udbyder udførelse af asfaltslidlag og løbende reparationer af belægninger i en partneringaftale. Entreprisen er geografisk afgrænset til Svendborg by.

Entreprisen omfatter i hovedtræk:
• Fulddækkende asfaltbelægninger
• Opretning/afretning af asfaltbelægninger (større reparationer)
• Løbende reparation af asfaltbelægninger til tilstandskrav
• Bassinudskiftning
• Overfladebehandling, OB
• Kørebaneafmærkning, nymarkering
• Regulering/udskiftning af karme og dæksler
• Regulering og profilering af rabatter i begrænset omfang
• Eftersyn af vejenes tilstand

Entreprisen indeholder følgende omtrentlige hovedmængder:
Slidlag:
• Kørebaner ca. 110.000 m²
• Stier ca. 6.500 m²
• Pladser ca. 7.500 m²

Løbende reparationer af asfaltbelægninger:
• Kørebaner, klasse 1 ca. 45 km
• Kørebaner, klasse 2 ca. 54 km
• Kørebaner, klasse 3 ca. 37 km
Annonceret 14-09-2020 kl. 13.52
Deadline 26-10-2020 kl. 10.00
Udbudstype Udbud under tærskelværdierne
Opgavetype Bygge- og anlægsopgaver
Tildelingskriterier Økonomisk mest fordelagtige bud
Uddybning af tildelingskriterier Underkriterium A, Pris vægter 80 % og Underkriterium B, Miljø vægter 20 %
Link til udbudsmateriale www.svendborg.dk
Ordregiver Svendborg Kommune
Skønnet kontraktsum 24500000 DKK
Udvælgelseskriterier Se nærmere i udbudsbetingelserne "Bestemmelser om udbud og tilbud" (BUT)
Adresse Svendborgvej 135
5762
Vester Skerninge
CPV kode 45230000-8 - Bygge- og anlægsarbejde i forbindelse med rørledninger, kommunikations- og stærkstrømsledninger, med hovedveje, veje, flyvepladser og jernbaner; nivelleringsarbejde
Udbudsform Offentlig licitation
SMV venligt Ja
Kontaktperson Martin Fuglkjær Møller
Kontakt E-mail: indkob@svendborg.dk
Telefon: +45 62233162
Modtagers firmanavn Svendborg Kommune