Få besked, når der er ændringer til dette udbud Gem dette udbud under "Mine udbud"

Affaldscontainere 2020/S 178-429280

Kort beskrivelse

Nærværende udbud omhandler produktudvikling, produktion og levering af affaldsløsninger til sorteringspunkter på offentlige arealer i København. Affaldsløsningerne dækker over 3 typer, hhv. Kube, Top inkl. inderbeholder i brønd og Affaldsskjul til en 660 L 4-hjulet beholder. Ordregiver forventer at bestille ca. 2 250 affaldsløsninger fordelt på de 3 typer. Ordregiver forpligtiger sig kun til at aftage de af udbuddet omfattede affaldsløsninger i det omfang, kommunens løbende behov tilsiger det. De af ordregiver estimerede mængder er således ordregivers bedste skøn pt., men er ikke bindende for ordregiver.

På baggrund af en afholdt designkonkurrence er der udviklet et design for de 3 affaldsløsninger. Den vindende tilbudsgiver (Leverandør) forventes at produktudvikle affaldsløsningerne i et tæt samarbejde med designer og ordregiver.

Læs mere
Ordregiver Københavns Kommune, Teknik- og Miljøforvaltningen, PARC
Annonceret 14-09-2020 kl. 00.00
Sidst ændret 14-09-2020 kl. 10.01
Deadline 12-10-2020 Se klokkeslæt under udbudsdetaljer
Udbudstype EU-udbud
Udbudsdetaljer http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:429280-2020:TEXT:DA:HTML
Leveringssted Byen København
Dokumenttype Udbudsbekendtgørelse