Få besked, når der er ændringer til dette udbud Gem dette udbud under "Mine udbud"

Indsamling af affald 2020/S 177-426470

Kort beskrivelse

Nærværende udbud vedrører indsamling af affald i Brøndby Kommune. Aftale om levering af de af udbuddet omfattede ydelser indgås på grundlag af det vedlagte kontraktudkast, samt tilhørende bilag. Kontrakten er 6 årig med mulighed for forlængelse som option, på 2 x 1 år. Forlængelse sker i givet fald på uændrede aftalevilkår. Den valgte leverandør skal indsamle de faktiske mængder affald der genereres i kommunen. Disse mængder kan svinge op eller ned i takt med ændringer i antal boliger/borgere samt forbrugsmønstre hos disse.

Læs mere
Ordregiver Brøndby Kommune
Annonceret 11-09-2020 kl. 00.00
Sidst ændret 11-09-2020 kl. 10.01
Deadline 12-10-2020 Se klokkeslæt under udbudsdetaljer
Udbudstype EU-udbud
Udbudsdetaljer http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:426470-2020:TEXT:DA:HTML
Leveringssted DANMARK
Dokumenttype Udbudsbekendtgørelse