Få besked, når der er ændringer til dette udbud Gem dette udbud under "Mine udbud"

Opførelse af ejendomme med flere boliger 2020/S 177-424766

Kort beskrivelse

Kontrakten indgås som led i et køb af ejendommen matr. nr. 2sh, Strandby, Esbjerg Jorder, beliggende Grådybet 71F, 6700 Esbjerg fra Tovværksgrunden ApS. Kontrakten angår opførelse af en nøglefærdig og fuldt funktionsdygtig almen boligudlejningsejendom med 88 blandede boliger med et samlet etageareal på 7 120 m2. Tovværksgrunden ApS skal i forbindelse med opførelsen af den almene boligudlejningsejendom agere befuldmægtiget for Lejerbo, i henhold til den delegerede bygherremodel.

Læs mere
Ordregiver Lejerbo Esbjerg, afd. 1264-0
Annonceret 11-09-2020 kl. 00.00
Sidst ændret 11-09-2020 kl. 10.01
Deadline
Udbudstype EU-udbud
Udbudsdetaljer http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:424766-2020:TEXT:DA:HTML
Leveringssted Sydjylland
Dokumenttype Bekendtgørelse med henblik på frivillig forudgående gennemsigtighed