Få besked, når der er ændringer til dette udbud Gem dette udbud under "Mine udbud"

Vejbelysning 2020/S 175-422045

Kort beskrivelse

Som led i en energieffektivisering af vejbelysningen på statsvejnettet skal den nuværende vejbelysning udskiftes til LED-vejbelysning.

Udbuddet omfatter levering af vejbelysningsarmaturer, inkl. projektering af belysningsanlæg, i 2020.

Udbuddet omfatter 26 delkontrakter, idet hver delkontrakt omfatter én armaturtype.

Læs mere
Ordregiver Vejdirektoratet
Annonceret 09-09-2020 kl. 00.00
Sidst ændret 09-09-2020 kl. 10.00
Deadline 05-10-2020 Se klokkeslæt under udbudsdetaljer
Udbudstype EU-udbud
Udbudsdetaljer http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:422045-2020:TEXT:DA:HTML
Leveringssted DANMARK
Dokumenttype Udbudsbekendtgørelse