Få besked, når der er ændringer til dette udbud Gem dette udbud under "Mine udbud"

Anvendelse af SEMS i forbindelse med periodesyn af tunge køretøjer

Færdselsstyrelsen (herefter ordregiver) skal have udført en opgave omkring undersøgelse af Simplified Emission Measurement Systems (SEMS-udstyr), med henblik på at kunne lave en kvalificeret udvælgelse af lastbiler, således at køretøjerne kan udtages til en nærmere kontrol af, om dets emissionsbegrænsende udstyr er funktionelt. Denne udvælgelse kan både ske i forbindelse med vejsidesyn samt i forbindelse med periodesyn.

Åbn udbudsdetaljer (gældende version 08-09-2020) Luk udbudsdetaljer (gældende version 08-09-2020)
Titel Anvendelse af SEMS i forbindelse med periodesyn af tunge køretøjer
Dokumenttype Varer og tjenesteydelser med klar grænseoverskridende interesse
Opgavebeskrivelse Færdselsstyrelsen (herefter ordregiver) skal have udført en opgave omkring undersøgelse af Simplified Emission Measurement Systems (SEMS-udstyr), med henblik på at kunne lave en kvalificeret udvælgelse af lastbiler, således at køretøjerne kan udtages til en nærmere kontrol af, om dets emissionsbegrænsende udstyr er funktionelt. Denne udvælgelse kan både ske i forbindelse med vejsidesyn samt i forbindelse med periodesyn.
Annonceret 08-09-2020 kl. 14.40
Deadline 21-09-2020 kl. 12.00
Udbudstype Udbud under tærskelværdierne
Opgavetype Tjenesteydelser
Tildelingskriterier Bedste forhold mellem pris og kvalitet
Uddybning af tildelingskriterier Der er tale om en omvendt licitation. Kriterierne fremgår af materialet.
Dokumenter
Ordregiver Færdselsstyrelsen
Skønnet kontraktsum 250000 DKK
Udvælgelseskriterier Ingen mindstekrav til egnethed
Adresse Sorsigvej 35
6760
Ribe
WWW: www.fstyr.dk
CPV kode 71318000-0 - Rådgivnings- og konsulentvirksomhed inden for ingeniørvæsen
Udbudsform Offentligt/åbent udbud
SMV venligt Ja
Kontaktperson Signe Shim
Kontakt E-mail: sshi@fstyr.dk
Telefon: +45 41875552