Få besked, når der er ændringer til dette udbud Gem dette udbud under "Mine udbud"

Forsikringstjenester 2020/S 174-420617

Kort beskrivelse

I forbindelse med udløbet af de nuværende forsikringsaftaler udbyder Vesthimmerlands Kommune følgende delaftaler pr. 1. januar 2021:

- Delaftale 1 - Bygnings-, løsøre- og entrepriseforsikring

- Delaftale 2 - Motorkøretøjsforsikring

- Delaftale 3 - Erhvervs- og produktansvarsforsikring

- Delaftale 4 - Kollektiv ulykkesforsikring

- Delaftale 5 - Erhvervsrejseforsikring

- Delaftale 6 - Ledelsesansvarsforsikring

- Delaftale 7 - Kriminalitetsforsikring

- Delaftale 8 - Arbejdsskade, katastrofedækning

- Delaftale 9 - Lystfartøjsforsikring.

Der skal så vidt muligt afgives tilbud på alle ovenstående produkter. Dog er det tilladt at byde på enkelte produkter.

For nærmere beskrivelse af de udbudte produkter, herunder de mindstekrav produkterne skal opfylde, henvises til bilag 7: Aftalevilkår og bilag 8-16: Kravspecifikationer, samt eventuelle rettelser og besvarelser af spørgsmål.

Læs mere
Ordregiver Vesthimmerlands Kommune
Annonceret 08-09-2020 kl. 00.00
Sidst ændret 08-09-2020 kl. 10.00
Deadline 26-10-2020 Se klokkeslæt under udbudsdetaljer
Udbudstype EU-udbud
Udbudsdetaljer http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:420617-2020:TEXT:DA:HTML
Leveringssted Nordjylland
Dokumenttype Udbudsbekendtgørelse