Få besked, når der er ændringer til dette udbud Gem dette udbud under "Mine udbud"

It-tjenester: rådgivning, programmeludvikling, internet og support 2020/S 174-420516

Kort beskrivelse

Rammeaftalen omfatter levering af konsulentydelser, herunder udførende opgaver der ligger i direkte forlængelse af denne rådgivning, i relation til Kommunens it-arkitektur. De 4 delaftaler, som tilsammen udgør den samlede rammeaftale, omfatter hver én kategori, inden for it-arkitektur:

- Delaftale 1 vedrører konsulentydelser, herunder udførende opgaver der ligger i direkte forlængelse heraf, inden for kategorien ”Adgangsstyring (Access Manager)”.

- Delaftale 2 vedrører konsulentydelser ved udvikling, herunder udførende opgaver der ligger i direkte forlængelse heraf, inden for kategorien ”Identitetsstyring (IdM), udvikling”.

- Delaftale 3 vedrører konsulentydelser ved drift, herunder udførende opgaver der ligger i direkte forlængelse heraf, inden for kategorien ”Identitetsstyring (IdM), drift”.

- Delaftale 3 vedrører konsulentydelser, herunder udførende opgaver der ligger i direkte forlængelse heraf, inden for kategorien ”Compliance (Governance, Reporting, Sentinel/ArcSite)”.

Læs mere
Ordregiver Lyngby-Taarbæk Kommune
Annonceret 08-09-2020 kl. 00.00
Sidst ændret 08-09-2020 kl. 10.00
Deadline 05-10-2020 Se klokkeslæt under udbudsdetaljer
Udbudstype EU-udbud
Udbudsdetaljer http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:420516-2020:TEXT:DA:HTML
Leveringssted Hovedstaden
Dokumenttype Udbudsbekendtgørelse