Få besked, når der er ændringer til dette udbud Gem dette udbud under "Mine udbud"

Dele og tilbehør til høreapparater 2020/S 174-419769

Kort beskrivelse

Udbud af rammeaftale om høretekniske hjælpemidler til støttemodtagere på de frie skoler, frie kostskoler, gymnasiale uddannelser, erhvervsrettede uddannelser, forberedende grunduddannelse (FGU), almen voksenuddannelse (avu), forberedende voksenundervisning (FVU), arbejdsmarkedets træningsuddannelse (TAMU), arbejdsmarkedsuddannelserne (AMU), ordblindeundervisning for voksne, hf-enkeltfag og de videregående uddannelser. Aftalen er landsdækkende og indgås med én leverandør. Aftalen udbydes som én aftale for at sikre kontinuitet for støttemodtageren, når denne skifter uddannelse (f.eks. fra et gymnasium i Kolding til DTU i Lyngby) og for at kunne drive et effektivt genbrugslager. Ydelserne i rammeaftalen omfatter høreteknisk afklaringer, kommunikationssystemer, modtagerløsninger, hjælpemidler til praksisnære situationer, tillægsprodukter, teknikerbesøg, support, administration af genbrugslager og temadage. Der henvises til bilag 1 for yderligere oplysninger om ydelserne m.v.

Læs mere
Ordregiver Styrelsen for Undervisning og Kvalitet
Annonceret 08-09-2020 kl. 00.00
Sidst ændret 08-09-2020 kl. 10.00
Deadline 06-10-2020 Se klokkeslæt under udbudsdetaljer
Udbudstype EU-udbud
Udbudsdetaljer http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:419769-2020:TEXT:DA:HTML
Leveringssted DANMARK
Dokumenttype Udbudsbekendtgørelse