Få besked, når der er ændringer til dette udbud Gem dette udbud under "Mine udbud"

Kontrakt om evaluering af integrationsprogram

De nordiske lande modtog mange flygtninge i 2015. Som følge heraf etableredes der et samarbejdsprogram for integrering af flygtninge og indvandrere i 2016 i regi af Nordisk Ministerråd.
Det overordnede formål med programmet at er understøtte videns- og erfaringsudveksling mellem de nordiske lande om integration. Samarbejdsprogrammet løber indtil udgangen af 2024, og der ønskes nu en midtvejsevaluering af udkommet af programmet
Procedure:
For at deltage i opgaven indsættes dette link i din internet browser: https://permalink.mercell.com/137816543.aspx Her tilmelder du dig opgaven ved at trykke på den blå linie nederst: "Meld din interesse". Såfremt du ikke er licenshaver hos Mercell Danmark A/S skal du udfylde en registrering af dit firma. Denne registrering er nødvendig for din videre deltagelse og er uden omkostninger.
Efter afsendelse af registreringen har du adgang til alle filer og informationer om opgaven. Du vil modtage login koder til www.mercell.dk indenfor normal arbejdstid og kan derefter afsende dit tilbud/ansøgning.

Åbn udbudsdetaljer (gældende version 07-09-2020) Luk udbudsdetaljer (gældende version 07-09-2020)
Titel Kontrakt om evaluering af integrationsprogram
Dokumenttype Varer og tjenesteydelser med klar grænseoverskridende interesse
Opgavebeskrivelse De nordiske lande modtog mange flygtninge i 2015. Som følge heraf etableredes der et samarbejdsprogram for integrering af flygtninge og indvandrere i 2016 i regi af Nordisk Ministerråd.
Det overordnede formål med programmet at er understøtte videns- og erfaringsudveksling mellem de nordiske lande om integration. Samarbejdsprogrammet løber indtil udgangen af 2024, og der ønskes nu en midtvejsevaluering af udkommet af programmet
Procedure:
For at deltage i opgaven indsættes dette link i din internet browser: https://permalink.mercell.com/137816543.aspx Her tilmelder du dig opgaven ved at trykke på den blå linie nederst: "Meld din interesse". Såfremt du ikke er licenshaver hos Mercell Danmark A/S skal du udfylde en registrering af dit firma. Denne registrering er nødvendig for din videre deltagelse og er uden omkostninger.
Efter afsendelse af registreringen har du adgang til alle filer og informationer om opgaven. Du vil modtage login koder til www.mercell.dk indenfor normal arbejdstid og kan derefter afsende dit tilbud/ansøgning.
Annonceret 07-09-2020 kl. 11.01
Deadline 16-10-2020 kl. 14.00
Udbudstype Udbud under tærskelværdierne
Opgavetype Tjenesteydelser
Tildelingskriterier Bedste forhold mellem pris og kvalitet
Link til udbudsmateriale https://permalink.mercell.com/137816543.aspx
Ordregiver Nordisk Ministerråd - Sekretariatet
Skønnet kontraktsum 400000 DKK
Adresse Ved Stranden 18
1061
København K
CPV kode 75110000-0 - Generelle offentlige tjenester
Udbudsform Offentligt/åbent udbud
SMV venligt Ja
Kontaktperson Anna-Maria Mosekilde
Kontakt E-mail: annmos@norden.org
Telefon: +45 60397187
Modtagers firmanavn Mercell Danmark A/S
Adresse for modtagelse af tilbud https://permalink.mercell.com/137816543.aspx