Få besked, når der er ændringer til dette udbud Gem dette udbud under "Mine udbud"

Hoved- eller fagentrepriser i forbindelse med bygge- og anlægsarbejder 2020/S 173-417233

Kort beskrivelse

Det forestående udbud er en del af det samlede projekt benævnt "Modernisering af Hærens Mandskabs- og Materielfaciliteter fase 2 og 3", der omfatter nybyggeri på en række af Hærens etablissementer fordelt i hele landet.

Modernisering af Hærens Mandskabs- og Materielfaciliteter (MHMM) er et langsigtet faseopdelt projekt, der består af en række delprojekter, som skal være med til at sikre et kvalitetsløft af Hærens faciliteter i form af bade-, omklædnings- og materielfaciliteter samt forbedrede garageforhold for Hærens vitale, sensitive og teknisk tunge køretøjer ved opførelse af en række nye standardgarager, værkstedsfaciliteter og mandskabsfaciliteter.

I MHMM fase 2 og 3 udbydes bygge- og anlægsarbejder i hovedentreprise på 8 etablissementer i 8 separate EU-udbud. Nærværende udbud af bygge- og anlægsarbejder i Oksbøllejren forventes offentliggjort den 14. september 2020.

Læs mere
Ordregiver Forsvarsministeriets Ejendomsstyrelse
Annonceret 07-09-2020 kl. 00.00
Sidst ændret 07-09-2020 kl. 10.00
Deadline
Udbudstype EU-udbud
Udbudsdetaljer http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:417233-2020:TEXT:DA:HTML
Leveringssted Sydjylland
Dokumenttype Forhåndsmeddelelse