Få besked, når der er ændringer til dette udbud Gem dette udbud under "Mine udbud"

Rådgivning i forbindelse med byggeri 2020/S 172-415330

Kort beskrivelse

Totalrådgiverholdet skal overordnet levere følgende ydelser:

— Arkitektrådgivning, herunder udformning af udearealer

— Ingeniørrådgivning.

Totalrådgiver skal varetage totalrådgiveropgaven i forbindelse med til- og ombygning af Kulturhuset Sløjfen samt etablering af ny ungdomsklub. Totalrådgiveren skal bl.a. varetage følgende opgaver:

- Projektering og tekniske undersøgelser i forbindelse med opgaven

- Etablering af nye ungdomsklublokaler

- Indarbejdelse af musiklokale i det samlede projekt

- Ombygning/sammenbygning med Kulturhuset Sløjfen

- Udvidelse af Kulturhuset Sløjfens køkken, således madproduktion er mulig

- Erstatnings- og ekstralokaler til musikskolen og evt. andre kulturelle aktiviteter

- Forskønnelse og ny indretning af omkringliggende arealer.

Ordregiver gør opmærksom på, at commissioning varetages af ekstern rådgiver.

Læs mere
Ordregiver Favrskov Kommune
Annonceret 04-09-2020 kl. 00.00
Sidst ændret 04-09-2020 kl. 10.00
Deadline 02-10-2020 Se klokkeslæt under udbudsdetaljer
Udbudstype EU-udbud
Udbudsdetaljer http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:415330-2020:TEXT:DA:HTML
Leveringssted Østjylland
Dokumenttype Udbudsbekendtgørelse