Få besked, når der er ændringer til dette udbud Gem dette udbud under "Mine udbud"

Affaldsforbrænding 2020/S 172-414965

Kort beskrivelse

Udbuddet vedrører aftaler om modtagelse og behandling af forbrændingsegnet affald for perioden 1. januar 2021 - 31. december 2023 for aftalen med Renovest A/S og perioden 1. april 2021 - 31. december 2023 for aftalen med Favrskov Affald A/S. Den overvejende del af affaldet vil komme fra indsamling af dagrenovationsaffald, men småt og stort brændbart fra genbrugspladserne samt storskrald i de respektive forsyningsområder er også omfattet af udbuddet.

Læs mere
Ordregiver Favrskov Affald A/S / Renovest A/S
Annonceret 04-09-2020 kl. 00.00
Sidst ændret 04-09-2020 kl. 10.00
Deadline 02-10-2020 Se klokkeslæt under udbudsdetaljer
Udbudstype EU-udbud
Udbudsdetaljer http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:414965-2020:TEXT:DA:HTML
Leveringssted Midtjylland, Nordjylland
Dokumenttype Udbudsbekendtgørelse