Få besked, når der er ændringer til dette udbud Gem dette udbud under "Mine udbud"

Programmeringsservice i forbindelse med programmelpakker 2020/S 172-414893

Kort beskrivelse

Vejdirektoratet står overfor at skulle udskifte leverandørportalen (http://lp.vejdirektoratet.dk/DA/vejsektor/leverandoerportal/Sider/default.aspx), da den i dag ligger på en SharePoint 10 platform som lukker ned.

Der gennemføres i første omgang en indledende markedsundersøgelse iht. udbudslovens § 39, idet Vejdirektoratet ønsker et overblik over, hvilke standardløsninger der er tilgængelige på markedet, eller hvilke muligheder der er for at udvikle et tilsvarende system. Potentielle leverandører af et nyt system opfordres til at besvare et spørgeskema, som er tilgængeligt på den nuværende leverandørportal, se link i punkt I.1). Samme sted ligger et notat med en beskrivelse af den nuværende leverandørportal og overordnede krav til den nye leverandørportal.

Udfyldt spørgeskema bedes fremsendt senest den 22. september 2020 til anso@vd.dk

Efter gennemgang af de modtagne svar, forbeholder Vejdirektoratet sig mulighed for at invitere udvalgte leverandører til en nærmere teknisk dialog.

Læs mere
Ordregiver Vejdirektoratet
Annonceret 04-09-2020 kl. 00.00
Sidst ændret 04-09-2020 kl. 10.00
Deadline
Udbudstype EU-udbud
Udbudsdetaljer http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:414893-2020:TEXT:DA:HTML
Leveringssted DANMARK
Dokumenttype Forhåndsmeddelelse