Få besked, når der er ændringer til dette udbud Gem dette udbud under "Mine udbud"

Transporttjenester (ikke affaldstransport) 2020/S 170-412291

Kort beskrivelse

Nærværende udbud består af følgende:

- Transport af kabeltromler fra opbevaringsplads på Esbjerg Havn til udtrækningsplads langs ruten af Viking Link DK landkabel fra Revsing til Houstrup Strand.

- Ruteplanlægning samt myndighedsgodkendelser for transporten.

- Leje + håndtering af kabeltromlevogn(e) i forbindelse med udtrækning af kabel.

- Vurdering, leje og håndtering af køreplader til offentlig vej, såfremt dette skønnes nødvendigt.

Yderligere informationer fremgår af udbudsbekendtgørelsens pkt. II.2.4).

Læs mere
Ordregiver Energinet Eltransmission A/S
Annonceret 02-09-2020 kl. 00.00
Sidst ændret 02-09-2020 kl. 10.00
Deadline 18-09-2020 Se klokkeslæt under udbudsdetaljer
Udbudstype EU-udbud
Udbudsdetaljer http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:412291-2020:TEXT:DA:HTML
Leveringssted DANMARK
Dokumenttype Udbudsbekendtgørelse - forsyningsvirksomhed