Få besked, når der er ændringer til dette udbud Gem dette udbud under "Mine udbud"

It-tjenester: rådgivning, programmeludvikling, internet og support 2020/S 170-411610

Kort beskrivelse

KOMBIT samler landets kommuner om fælles it- og digitaliseringsløsninger, der fremmer effektivitet og kvalitet. Vi har en stor projektportefølje med projekter i alle faser fra foranalyse til udbud, leverance og kvalitet.

KOMBITs opgave er at styre processen og afklare forventningerne mellem interessenterne, mens alt softwareudvikling og drift foregår hos eksterne it-leverandører.

KOMBIT udbyder en rammeaftale som omfatter konsulentydelser indenfor projektledelse, hvor leverandørerne under nærværende udbud skal bistå KOMBIT med KOMBITs opgaver.

For en yderligere beskrivelse henvises til udbudsmaterialet (Bilag 1).

Opgørelsen af rammeaftalens anslåede værdi i pkt II.1.5) udgør et skøn for hele kontraktperioden inkl. option, og derfor forbundet med en vis usikkerhed.

Der gøres opmærksom på, at ordregiver ikke har aftagerpligt på rammeaftalen.

Læs mere
Ordregiver KOMBIT A/S
Annonceret 02-09-2020 kl. 00.00
Sidst ændret 02-09-2020 kl. 10.00
Deadline 29-09-2020 Se klokkeslæt under udbudsdetaljer
Udbudstype EU-udbud
Udbudsdetaljer http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:411610-2020:TEXT:DA:HTML
Leveringssted Hovedstaden
Dokumenttype Udbudsbekendtgørelse