Få besked, når der er ændringer til dette udbud Gem dette udbud under "Mine udbud"

Forsikringstjenester 2020/S 169-409309

Kort beskrivelse

Guldborgsund Kommune ønsker tilbud på én eller flere af nedenstående delaftaler efter kriteriet om det økonomisk mest fordelagtige bud ud fra bedste forhold mellem pris og kvalitet:

- Bygnings-, løsøre- og entrepriseforsikring

- Motorkøretøjsforsikring

- Arbejdsulykkesforsikring, katastrofedækning

- Kollektiv ulykkesforsikring

- Rejseforsikring

- Beddingforsikring

- Kranforsikring

- Passageransvarsforsikring

- Lystfartøjsforsikring

- Kommunal ledelsesansvarsforsikring

- Kriminalitetsforsikring inkl. netbanksindbrud

- Cyberforsikring

- Patientforsikring.

Der henvises nærmere til de respektive kravspecifikationer i udbudsmaterialet.

Læs mere
Ordregiver Guldborgsund Kommune
Annonceret 01-09-2020 kl. 00.00
Sidst ændret 01-09-2020 kl. 10.00
Deadline 02-10-2020 Se klokkeslæt under udbudsdetaljer
Udbudstype EU-udbud
Udbudsdetaljer http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:409309-2020:TEXT:DA:HTML
Leveringssted DANMARK, DANMARK
Dokumenttype Udbudsbekendtgørelse