Få besked, når der er ændringer til dette udbud Gem dette udbud under "Mine udbud"

Rådgivnings- og konsulentvirksomhed inden for ingeniørvæsen 2020/S 168-407380

Kort beskrivelse

Novafos og HOFOR udbyder projektet i samarbejde med henholdsvis Gladsaxe Kommune (CVR 62761113) og Herlev Kommune (CVR 63640719), der således også får mulighed for at rekvirere ydelser fra vindende tilbudsgiver på opgaver vedrørende Kagsåparkens regnvandsprojekt. Her tænkes eksempelvis på rekreative tiltag eller tiltag for øgning af biodiversitet.

Læs mere
Ordregiver Novafos A/S
Annonceret 31-08-2020 kl. 00.00
Sidst ændret 31-08-2020 kl. 10.00
Deadline 30-09-2020 Se klokkeslæt under udbudsdetaljer
Udbudstype EU-udbud
Udbudsdetaljer http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:407380-2020:TEXT:DA:HTML
Leveringssted Københavns omegn
Dokumenttype Udbudsbekendtgørelse