Få besked, når der er ændringer til dette udbud Gem dette udbud under "Mine udbud"

Udbud af totalentreprise for ombygning af intern slamtransport renseanlæg Avedøre

Opgaven omfatter ombygning og optimering af slamfordeling, tryktabssænkende foranstaltninger i rørføringen, etablering af bypass til slamlagerplads og opgradering af slamkagepumper. Dertil kommer styring til ventiler og pumper, samt diverse forsyninger.
Procedure:
For at deltage i opgaven indsættes dette link i din internet browser: https://permalink.mercell.com/136628323.aspx Her tilmelder du dig opgaven ved at trykke på den blå linie nederst: "Meld din interesse". Såfremt du ikke er licenshaver hos Mercell Danmark A/S skal du udfylde en registrering af dit firma. Denne registrering er nødvendig for din videre deltagelse og er uden omkostninger.
Efter afsendelse af registreringen har du adgang til alle filer og informationer om opgaven. Du vil modtage login koder til www.mercell.dk indenfor normal arbejdstid og kan derefter afsende dit tilbud/ansøgning.

Åbn udbudsdetaljer (gældende version 28-08-2020) Luk udbudsdetaljer (gældende version 28-08-2020)
Titel Udbud af totalentreprise for ombygning af intern slamtransport renseanlæg Avedøre
Dokumenttype Udbud af bygge- og anlægsopgaver
Opgavebeskrivelse Opgaven omfatter ombygning og optimering af slamfordeling, tryktabssænkende foranstaltninger i rørføringen, etablering af bypass til slamlagerplads og opgradering af slamkagepumper. Dertil kommer styring til ventiler og pumper, samt diverse forsyninger.
Procedure:
For at deltage i opgaven indsættes dette link i din internet browser: https://permalink.mercell.com/136628323.aspx Her tilmelder du dig opgaven ved at trykke på den blå linie nederst: "Meld din interesse". Såfremt du ikke er licenshaver hos Mercell Danmark A/S skal du udfylde en registrering af dit firma. Denne registrering er nødvendig for din videre deltagelse og er uden omkostninger.
Efter afsendelse af registreringen har du adgang til alle filer og informationer om opgaven. Du vil modtage login koder til www.mercell.dk indenfor normal arbejdstid og kan derefter afsende dit tilbud/ansøgning.
Annonceret 28-08-2020 kl. 15.28
Deadline 30-09-2020 kl. 13.00
Udbudstype Udbud under tærskelværdierne
Opgavetype Bygge- og anlægsopgaver
Tildelingskriterier Økonomisk mest fordelagtige bud
Uddybning af tildelingskriterier 1. CV'er for nøglemedarbejdere 20%; 2. Løsningsforslag 40%; 3. Pris inkl. optioner 40%
Link til udbudsmateriale https://permalink.mercell.com/136628323.aspx
Ordregiver BIOFOS A/S
Udvælgelseskriterier 1. Kvalitetssikring (Tilbudsgiver skal fremsende oplysning om, hvordan virksomheden normalt sikrer, at der sker kvalitetssikring af de arbejder, virksomheden udfører, herunder om virksomheden er certificeret); 2. Projektreferencer (Tilbudsgiver skal vedlægge min. 2 projektreferencer, som kan påvise Tilbudsgivers erfaringer med lignende opgaver, som den, der udbydes. Lignende opgaver kan være ombygninger/opgraderinger af rørsystemer og implementering af tryksænkende foranstaltninger. Mindst en af referencerne forventes at overstige DKK 4 mio. i entreprisesum.)
Adresse Refshalevej 250
1432
København K
WWW: biofos.dk
CPV kode 45252000-8 - Bygge- og anlægsarbejde i forbindelse med spildevandsbehandlingsanlæg, rensningsanlæg og affaldsforbrændingsanlæg
45251000-1 - Bygge- og anlægsarbejde i forbindelse med kraftværker og varmeværker
45252100-9 - Bygge-anlægsarbejde: rensningsanlæg
45252140-1 - Bygge-anlægsarbejde: slamafvandingsanlæg
45252200-0 - Udstyr til rensningsanlæg
51540000-9 - Installation af maskiner og udstyr til særlige anvendelser
Udbudsform Offentlig licitation
SMV venligt Nej
Kontaktperson Ligia Hansen
Kontakt E-mail: lh@biofos.dk
Telefon: +45 21418468
Modtagers firmanavn Mercell Danmark A/S
Adresse for modtagelse af tilbud https://permalink.mercell.com/136628323.aspx