Få besked, når der er ændringer til dette udbud Gem dette udbud under "Mine udbud"

Birkehøj Plejecenter, etape 2 - Høje Taastrup Kommune

Projektet omhandler en udvidelse af Birkehøj Plejecenter med yderligere 30 plejeboliger med tilhørende fællesområder og servicearealer. Plejeboligerne skal udlejes til somatiske såvel som demensramte, plejekrævende borgere.

Åbn udbudsdetaljer (gældende version 28-08-2020) Luk udbudsdetaljer (gældende version 28-08-2020)
Titel Birkehøj Plejecenter, etape 2 - Høje Taastrup Kommune
Dokumenttype Udbud af bygge- og anlægsopgaver
Opgavebeskrivelse Projektet omhandler en udvidelse af Birkehøj Plejecenter med yderligere 30 plejeboliger med tilhørende fællesområder og servicearealer. Plejeboligerne skal udlejes til somatiske såvel som demensramte, plejekrævende borgere.
Annonceret 28-08-2020 kl. 14.00
Deadline 25-09-2020 kl. 12.00
Udbudstype Udbud under tærskelværdierne
Opgavetype Bygge- og anlægsopgaver
Tildelingskriterier Økonomisk mest fordelagtige bud
Uddybning af tildelingskriterier 1. Arkitekttonisk kvalitet: Vægtes 40%
2. Byggeproces og planlægning: Vægtes 25%
3. Bæredygtighed: Vægtes 25%
4. Organisation: Vægtes 10%
Link til udbudsmateriale www.ibinder.com/External/EnquiryLink.aspx?id=hghvqkpcgl
Ordregiver Wissenberg A/S
Skønnet kontraktsum 37250000 DKK
Udvælgelseskriterier Økonomisk og finansiel kapacitet:
Ansøgerne skal oplyse virksomhedens årlige omsætning for de seneste 3 regnskabsår.

Teknisk og faglig kapacitet:
Ansøgerne skal fremsende referenceliste med op til 10 referencer indenfor boligbyggeri/plejeboligbyggeri, hvoraf min. 2 referencer skal være almene boliger/almene plejeboliger og min. 2 referencer skal være nybyggeri.
Der skal vedlægges op til 10 referencer for både totalentreprenøren og for hver af de deltagende rådgivere.
Adresse Hejrevej 26
2400
København NV
CPV kode 45000000-7 - Bygge- og anlægsarbejder
71000000-8 - Arkitekt-, konstruktions-, ingeniør- og inspektionsvirksomhed
Udbudsform Begrænset licitation med prækvalifikation
Antallet af ansøgere, der vil blive opfordret til at afgive tilbud 3
SMV venligt Nej
Kontaktperson Mathias Hansen
Kontakt E-mail: mha@wissenberg.dk
Telefon: +45 27253492