Få besked, når der er ændringer til dette udbud Gem dette udbud under "Mine udbud"

Vedligeholdelse af vejbelysning 2020/S 183-442668

Kort beskrivelse

Ikast Brande Kommune (herefter "Kommunen") udbyder drift og vedligehold af kommunens vejbelysnings- og trafiksignalanlæg.

Udbuddet omhandler drift og vedligehold af i alt 11 281 armaturer og 15 trafiksignalanlæg. Disse er primært placeret på offentlige vej og stier samt private fælles veje og stier, jf. bilag A, anlægsdata. I det omfang Kommunen i kontraktperioden overtager yderligere armaturer på strækninger, hvor Kommunen er vejmyndighed, vil disse også indgå. Med "Belysningsanlæg" forstås vejbelysnings- og trafiksignalanlæg, herunder master, armaturer, lyskilder, kabler, forsynings- og styreskabe, måler- og elskabe.

Kommunen udbyder denne opgave med henblik på at identificere den virksomhed ("Leverandøren"), som fremadrettet skal varetage drift og vedligehold af belysningsanlægget.

Læs mere
Ordregiver Ikast-Brande Kommune
Annonceret 21-09-2020 kl. 00.00
Sidst ændret 21-09-2020 kl. 10.01
Deadline 28-09-2020 Se klokkeslæt under udbudsdetaljer
Udbudstype EU-udbud
Udbudsdetaljer http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:442668-2020:TEXT:DA:HTML
Leveringssted Midtjylland
Dokumenttype Bekendtgørelse om ændringer eller supplerende oplysninger

Udbudsbekendtgørelse (26-08-2020)

Vedligeholdelse af vejbelysning 2020/S 165-400732

http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:400732-2020:TEXT:DA:HTML
Kort beskrivelse

Ikast Brande Kommune (herefter "Kommunen") udbyder drift og vedligehold af kommunens vejbelysnings- og trafiksignalanlæg.

Udbuddet omhandler drift og vedligehold af i alt 11.281 armaturer og 15 trafiksignalanlæg. Disse er primært placeret på offentlige vej og stier samt private fællesveje og stier, jf. bilag A, anlægsdata. I det omfang Kommunen i kontraktperioden overtager yderligere armaturer på strækninger, hvor Kommunen er vejmyndighed, vil disse også indgå. Med "Belysningsanlæg" forstås vejbelysnings- og trafiksignalanlæg, herunder master, armaturer, lyskilder, kabler, forsynings- og styreskabe, måler- og elskabe.

Kommunen udbyder denne opgave med henblik på at identificere den virksomhed ("Leverandøren"), som fremadrettet skal varetage drift og vedligehold af belysningsanlægget.

Læs mere
Ordregiver Ikast-Brande Kommune
Annonceret 26-08-2020 kl. 00.00
Sidst ændret 26-08-2020 kl. 10.00
Deadline 21-09-2020 Se klokkeslæt under udbudsdetaljer
Udbudstype EU-udbud
Udbudsdetaljer http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:400732-2020:TEXT:DA:HTML
Leveringssted Midtjylland
Dokumenttype Udbudsbekendtgørelse