Få besked, når der er ændringer til dette udbud Gem dette udbud under "Mine udbud"

Bygge- og anlægsarbejde i forbindelse med bygninger til uddannelse eller forskning 2020/S 165-399799

Kort beskrivelse

Som led i udviklingen af Nyt Hospital Bispebjerg skal der opføres et Nyt Uddannelsescenter Bispebjerg. Nyt Uddannelsescenter Bispebjerg skal skabe attraktive og fleksible fysiske rammer for uddannelse og samarbejder på tværs af fag, specialer og sektorer. Det nye uddannelsescenter omfatter i ca. 2.-3 000 etage m2 nybyggeri over terræn indeholdende fælles arealer, møde- og undervisningsfaciliteter samt dertil knyttede administrative kontorer og servicefunktioner. Som en del af byggeriet skal der indenfor byggefeltet etableres 89 parkeringspladser, så man opretholder det nuværende antal parkeringspladser på grunden. Desuden skal der etableres de til bygningen hørende udearealer (belægning, beplantning og belysning mv.).

Læs mere
Ordregiver Region Hovedstaden
Annonceret 26-08-2020 kl. 00.00
Sidst ændret 26-08-2020 kl. 10.00
Deadline 30-09-2020 Se klokkeslæt under udbudsdetaljer
Udbudstype EU-udbud
Udbudsdetaljer http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:399799-2020:TEXT:DA:HTML
Leveringssted Hovedstaden
Dokumenttype Udbudsbekendtgørelse