Få besked, når der er ændringer til dette udbud Gem dette udbud under "Mine udbud"

Arbejder i forbindelse med udførelse af vandbygningsanlæg 2020/S 165-399785

Kort beskrivelse

Næstved Kommune gennemfører udbuddet, som opretter det dynamiske indkøbssystem med henblik på løbende køb af entreprenørydelser i forbindelse med vandløbsrestaurering i Næstved Kommune. Opgaver inkluderer etablering af sandfang, justering af vandløbsbund, opgravning af sediment, udlægning af gydegrus, udlægning af skjulesten, udlægning af dødt ved, plantning af træer, etablering af underskårne brinker, genslyngning, etablering af dræn og brønde m.m. Ordregiver opnår en ret, men ikke pligt til at foretage indkøb af entreprenørydelser i forbindelse med vandløbsrestaurering gennem systemet. Det dynamiske indkøbssystem oprettes for at ordregiver kan foretage løbende indkøb, når behovet opstår.

Læs mere
Ordregiver Næstved Kommune
Annonceret 26-08-2020 kl. 00.00
Sidst ændret 26-08-2020 kl. 10.00
Deadline 24-08-2035 Se klokkeslæt under udbudsdetaljer
Udbudstype EU-udbud
Udbudsdetaljer http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:399785-2020:TEXT:DA:HTML
Leveringssted Vest- og Sydsjælland
Dokumenttype Udbudsbekendtgørelse