Få besked, når der er ændringer til dette udbud Gem dette udbud under "Mine udbud"

Rammeaftale om drifts- og vedligeholdelsesopgaver på Dragør Kommunes bygninger

Dragør Kommune udbyder en rammeaftale på kommunens drifts- og vedligeholdelsesopgaver, herunder planlagte vedligeholdelsesopgaver, udskiftning af bygningsdele og akutte opgaver på klimaskærm, indvendige overflader og installationer.

Rammeaftalen er gældende fra d. 1. marts 2021 og 4 år frem.

Udbuddet gennemføres som en begrænset licitation med forudgående prækvalifikation, jf. tilbudslovens § 6, hvilket betyder, at udbuddet gennemføres i hhv. en prækvalifikations- og en tilbudsfase. Opgaven tildeles efter kriteriet ”Økonomisk mest fordelagtige tilbud”.

Prækvalifikationsbetingelserne med tilhørende bilag indeholder oplysninger om rammerne for afgivelse, herunder tidsplan, og vurdering af prækvalifikationsansøgningen. Materialet kan ses på Projectweb Udbudsportal, som kan tilgås via link (https://www.projectweb.dk/public/tender?language=DA). Øvrigt udbudsmateriale vil blive fremsendt i forbindelse med igangsættelse af tilbudsfasen.

I prækvalifikationsfasen opfordres alle interesserede leverandører til at blive godkendt til at afgive tilbud på opgaven. Der vil blive prækvalificeret 3 leverandører, som herefter bliver inviteret til at afgive tilbud på opgaven. Det vil udelukkende være de prækvalificerede virksomheder, der vil have mulighed for at afgive tilbud.

Dragør Kommune ønsker med dette udbud at tilknytte én hovedentreprenør, således at håndteringen af alle opgavetyper håndteres professionelt i et tæt samarbejde mellem hovedentreprenør dennes eventuelle underentreprenører, samt Dragør Kommune (ordregiver).

Hovedentreprenøren skal i det daglige arbejde fungere som en konduktør, som kan træffe bindende beslutninger i alle spørgsmål vedrørende denne rammeaftale. Hovedentreprenøren er ansvarlig for, at hele forløbet fungerer smidigt – lige fra en opgave er rekvireret eller indmeldt, til den er afsluttet og der er fremsendt en faktura på arbejdet. Hovedentreprenøren er desuden ansvarlig for, at planlægningen og udførelsen foregår i et tidsmæssigt fornuftigt forløb, samt at opgaven udføres i den aftalte kvalitet. Hovedentreprenøren er ansvarlig for eget personale såvel som eventuelle underentreprenører, og skal stå for al kontakt til Dragør Kommune samt de enkelte institutioner.

Rammeaftalen omhandler udførelse af almindeligt forekommende vedligeholdelsesopgaver, udskiftning af bygningsdele, reparation, mindre ombygninger, samt akutte opgaver på kommunens ejendomme inden for 12 fagområder (1. Kloak, 2. Murer, 3. Maler, 4. Tømrer og snedker, 5. Gulv, 6. Glarmester, 7. Tag, 8. VVS og blik, 9. El, 10. Ventilation, 11. Stillads, 12. Miljøskadelige stoffer og skimmelsvamp), som alle skal varetages under hovedentreprenøren.

Ved afgivelse af tilbud skal tilbudsgiver blandt andet udfylde en beskrivende tilbudsliste. Tilbudslisten er fagopdelt i de ovenfor nævnte faggrupper. I tilbudslisten er opstillet en lang række vedligeholdelsesopgaver, som vil kunne forekomme på de forskellige ejendomme. Tilbudslisten er opdelt således, at hver af tidligere nævnte fag er opdelt i to faner. Den ene fane indeholder selve tilbudslisten, hvor enhedspriserne for de enkelte opgaver skal indtastes. Hver opgave er angivet med en post nr. og en overskrift inkl. mængdeangivelse. Den anden fane indeholder en opgavebeskrivelse for hver enkelt opgave, opdelt således at arbejdet og kvaliteten på materialet er særskilt beskrevet. Tilbudslistens anvendes blandt andet til fastlæggelse af de enhedspriser eller tillæg, som vil indgå i kontrakten.

Åbn udbudsdetaljer (gældende version 25-08-2020) Luk udbudsdetaljer (gældende version 25-08-2020)
Titel Rammeaftale om drifts- og vedligeholdelsesopgaver på Dragør Kommunes bygninger
Dokumenttype Udbud af bygge- og anlægsopgaver
Opgavebeskrivelse Dragør Kommune udbyder en rammeaftale på kommunens drifts- og vedligeholdelsesopgaver, herunder planlagte vedligeholdelsesopgaver, udskiftning af bygningsdele og akutte opgaver på klimaskærm, indvendige overflader og installationer.

Rammeaftalen er gældende fra d. 1. marts 2021 og 4 år frem.

Udbuddet gennemføres som en begrænset licitation med forudgående prækvalifikation, jf. tilbudslovens § 6, hvilket betyder, at udbuddet gennemføres i hhv. en prækvalifikations- og en tilbudsfase. Opgaven tildeles efter kriteriet ”Økonomisk mest fordelagtige tilbud”.

Prækvalifikationsbetingelserne med tilhørende bilag indeholder oplysninger om rammerne for afgivelse, herunder tidsplan, og vurdering af prækvalifikationsansøgningen. Materialet kan ses på Projectweb Udbudsportal, som kan tilgås via link (https://www.projectweb.dk/public/tender?language=DA). Øvrigt udbudsmateriale vil blive fremsendt i forbindelse med igangsættelse af tilbudsfasen.

I prækvalifikationsfasen opfordres alle interesserede leverandører til at blive godkendt til at afgive tilbud på opgaven. Der vil blive prækvalificeret 3 leverandører, som herefter bliver inviteret til at afgive tilbud på opgaven. Det vil udelukkende være de prækvalificerede virksomheder, der vil have mulighed for at afgive tilbud.

Dragør Kommune ønsker med dette udbud at tilknytte én hovedentreprenør, således at håndteringen af alle opgavetyper håndteres professionelt i et tæt samarbejde mellem hovedentreprenør dennes eventuelle underentreprenører, samt Dragør Kommune (ordregiver).

Hovedentreprenøren skal i det daglige arbejde fungere som en konduktør, som kan træffe bindende beslutninger i alle spørgsmål vedrørende denne rammeaftale. Hovedentreprenøren er ansvarlig for, at hele forløbet fungerer smidigt – lige fra en opgave er rekvireret eller indmeldt, til den er afsluttet og der er fremsendt en faktura på arbejdet. Hovedentreprenøren er desuden ansvarlig for, at planlægningen og udførelsen foregår i et tidsmæssigt fornuftigt forløb, samt at opgaven udføres i den aftalte kvalitet. Hovedentreprenøren er ansvarlig for eget personale såvel som eventuelle underentreprenører, og skal stå for al kontakt til Dragør Kommune samt de enkelte institutioner.

Rammeaftalen omhandler udførelse af almindeligt forekommende vedligeholdelsesopgaver, udskiftning af bygningsdele, reparation, mindre ombygninger, samt akutte opgaver på kommunens ejendomme inden for 12 fagområder (1. Kloak, 2. Murer, 3. Maler, 4. Tømrer og snedker, 5. Gulv, 6. Glarmester, 7. Tag, 8. VVS og blik, 9. El, 10. Ventilation, 11. Stillads, 12. Miljøskadelige stoffer og skimmelsvamp), som alle skal varetages under hovedentreprenøren.

Ved afgivelse af tilbud skal tilbudsgiver blandt andet udfylde en beskrivende tilbudsliste. Tilbudslisten er fagopdelt i de ovenfor nævnte faggrupper. I tilbudslisten er opstillet en lang række vedligeholdelsesopgaver, som vil kunne forekomme på de forskellige ejendomme. Tilbudslisten er opdelt således, at hver af tidligere nævnte fag er opdelt i to faner. Den ene fane indeholder selve tilbudslisten, hvor enhedspriserne for de enkelte opgaver skal indtastes. Hver opgave er angivet med en post nr. og en overskrift inkl. mængdeangivelse. Den anden fane indeholder en opgavebeskrivelse for hver enkelt opgave, opdelt således at arbejdet og kvaliteten på materialet er særskilt beskrevet. Tilbudslistens anvendes blandt andet til fastlæggelse af de enhedspriser eller tillæg, som vil indgå i kontrakten.
Annonceret 25-08-2020 kl. 16.00
Deadline 29-09-2020 kl. 13.30
Udbudstype Udbud under tærskelværdierne
Opgavetype Bygge- og anlægsopgaver
Tildelingskriterier Økonomisk mest fordelagtige bud
Uddybning af tildelingskriterier Pris - vægter 60 %
Kvalitet – vægter 40 %

Se uddybning i udbudsmaterialet på Projectweb.
Link til udbudsmateriale https://www.projectweb.dk/public/tender?language=DA
Ordregiver DRAGØR KOMMUNE // CVR:12881517
Udvælgelseskriterier Ansøger skal i sin ansøgning afgive oplysninger om:

- Udelukkelsesgrunde
- Økonomisk formåen
- Teknisk formåen

Hvis der modtages mere end 3 konditionsmæssige ansøgninger, vil ordregiver udvælge de 3 ansøgere som har afgivet de bedste og mest relevante referencer.

Se uddybning i udbudsmaterialet på Projectweb.
Adresse Kirkevej 7
2791
Dragør
CPV kode 45000000-7 - Bygge- og anlægsarbejder
Udbudsform Begrænset licitation med prækvalifikation
Antallet af ansøgere, der vil blive opfordret til at afgive tilbud 3
SMV venligt Nej
Kontaktperson Conni Reggelsen
Kontakt E-mail: cor@ramboll.dk
Telefon: +45 51613272
Adresse for modtagelse af tilbud Tilbuddet skal afleveres digitalt i udbudsportalen www.projectweb.dk (se udbudsmaterialet)