Få besked, når der er ændringer til dette udbud Gem dette udbud under "Mine udbud"

Affaldsforbrænding 2020/S 163-396536

Kort beskrivelse

Nomi4s leverer omkring 8 000 tons forbrændingsegnet affald pr. år til forbrænding hos tjenesteyderen.

Det forbrændingsegnede affald består af restaffald, dagrenovationslignende affald og småt brændbart. Den aktuelle opgave består i:

- Vejning af affald på brovægt

- Forbrænding af det forbrændingsegnede affald på miljøgodkendt forbrændingsanlæg

- Bortskaffelse af affalds- og restprodukter fra forbrænding

- Affaldsregistrering og indberetning til Affaldsregister (ADS)

- Udfærdigelse af afgifts- og myndighedsindberetning vedrørende affaldet samt affalds- og restprodukter fra forbrænding.

Det kan på den baggrund forventes ca. 667 tons pr. måned, men tjenesteyderen skal tolerere udsving på +/- 25 % i forhold til de samlede månedlige mængder.

Tjenesteyderen skal ligeledes kunne tolerere udsving på +/- 25 % i den totale årsmængde. Herudover skal der accepteres en reduktion i mængden på baggrund af kildesortering.

Læs mere
Ordregiver Nomi4s i/s
Annonceret 24-08-2020 kl. 00.00
Sidst ændret 24-08-2020 kl. 10.00
Deadline 24-09-2020 Se klokkeslæt under udbudsdetaljer
Udbudstype EU-udbud
Udbudsdetaljer http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:396536-2020:TEXT:DA:HTML
Leveringssted Vestjylland
Dokumenttype Udbudsbekendtgørelse