Få besked, når der er ændringer til dette udbud Gem dette udbud under "Mine udbud"

Rådgivning i forbindelse med bygge- og anlægsarbejder 2020/S 162-393554

Kort beskrivelse

Ved Svendborgs havneområde skal der etableres en ny hovedpumpestation for spildevand og regnvand. Pumpestationen skal erstatte den eksisterende pumpestation, som skal være i fuld funktion i hele anlægsperioden og kunne serviceres i fuldt omfang ind til endelig omkobling til den nye hovedpumpestation. Nedbrydning af eksisterende pumpestation starter først herefter, hvilket sker i en anden entreprise end den her foreliggende.

Nærværende opgave udbydes i et partneringsamarbejde på grundlag af de foreliggende indledende tekniske undersøgelser baseret. Dette partneringsamarbejde skal stå for den endelige optimering, projektering og udførelse. Jf. videre i II.2.4) og tilbudsgrundlaget for opgaven samt i foreliggende projektbeskrivelse "Beskrivelse og funktionskrav til ny TP01" med Svendborg Spildevand A/S' krav og ønsker for hovedpumpestationen.

Tryk her https://permalink.mercell.com/135539382.aspx

Læs mere
Ordregiver Svendborg Spildevand A/S
Annonceret 21-08-2020 kl. 00.00
Sidst ændret 21-08-2020 kl. 10.00
Deadline 24-09-2020 Se klokkeslæt under udbudsdetaljer
Udbudstype EU-udbud
Udbudsdetaljer http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:393554-2020:TEXT:DA:HTML
Leveringssted Fyn
Dokumenttype Udbudsbekendtgørelse