Få besked, når der er ændringer til dette udbud Gem dette udbud under "Mine udbud"

Ingeniørvirksomhed 2020/S 162-393538

Kort beskrivelse

Opgaven omfatter udarbejdelse af lovpligtig energimærkning af dele af Bygningsstyrelsens ejendomme. De ejendomme, som er omfattet, er primært eksisterende bygninger i kategorien universitetsejendomme, derudover omfatter opgaven også en række ejendomme i andre kategorier. Bygningsstyrelsens kontorejendomme er ikke en del af nærværende opgave.

Hovedformålet med energimærkningerne er:

1) Korrekt indplacering af bygningen på energimærkeskalaen

2) Udpege relevante energibesparelsesforslag med henblik på at forbedre bygningens placering på energimærkeskalaen.

Der henvises til det øvrige udbudsmateriale.

Læs mere
Ordregiver Bygningsstyrelsen
Annonceret 21-08-2020 kl. 00.00
Sidst ændret 21-08-2020 kl. 10.00
Deadline 17-09-2020 Se klokkeslæt under udbudsdetaljer
Udbudstype EU-udbud
Udbudsdetaljer http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:393538-2020:TEXT:DA:HTML
Leveringssted DANMARK, DANMARK, Hovedstaden, Sjælland, Syddanmark, Fyn, Midtjylland, Nordjylland
Dokumenttype Udbudsbekendtgørelse