Få besked, når der er ændringer til dette udbud Gem dette udbud under "Mine udbud"

Forsikringstjenester 2020/S 162-393336

Kort beskrivelse

Solrød Kommune ønsker tilbud på én eller flere af nedenstående delaftaler efter kriteriet om det økonomisk mest fordelagtige bud ud fra bedste forhold mellem pris og kvalitet:

- Bygnings-, løsøre- og entrepriseforsikring

- Erhvervs- og produktansvarsforsikring

- Ansvar for plejeanbragte børn

- Motorkøretøjsforsikring

- Arbejdsulykkesforsikring, katastrofedækning

- Kollektiv ulykkesforsikring, frivillige

- Kollektiv ulykkesforsikring, byråd

- Rejseforsikring

- All risk forsikring

- Kommunal ledelsesansvarsforsikring

- Kriminalitetsforsikring inkl. netbanksindbrud

- Passageransvarsforsikring

- Patientforsikring.

Der henvises nærmere til de respektive kravspecifikationer i udbudsmaterialet.

Læs mere
Ordregiver Solrød Kommune
Annonceret 21-08-2020 kl. 00.00
Sidst ændret 21-08-2020 kl. 10.00
Deadline 01-10-2020 Se klokkeslæt under udbudsdetaljer
Udbudstype EU-udbud
Udbudsdetaljer http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:393336-2020:TEXT:DA:HTML
Leveringssted DANMARK
Dokumenttype Udbudsbekendtgørelse