Få besked, når der er ændringer til dette udbud Gem dette udbud under "Mine udbud"

Tjenesteydelser i forbindelse med forsikring og pension 2020/S 162-393251

Kort beskrivelse

Øresundsbro Konsortiet I/S og Sund & Bælt Holding A/S ønsker at gennemføre en dialog vedr. et kommende udbud af en kontrakt med forsikringsmægler. Kontrakten vil angå følgende 8 selskaber:

- Øresundsbro Konsortiet I/S

- Sund & Bælt Holding A/S

- A/S Storebælt

- A/S Øresund

- A/S Femern Landanlæg

- Sund & Bælt Partner A/S

- BroBizz A/S

- BroBizz Operatør A/S.

I det følgende benævnt under ét som "Ordregiver".

Dialogen gennemføres for at sikre, at udbudsmaterialet er konformt med markedets muligheder, således at udbuddet kan tilrettelægges og gennemføres i en form, som dels svarer til forventninger og behov, der er hos ordregiver, dels svarer til de muligheder, markedet kan tilbyde.

Læs mere
Ordregiver Sund & Bælt Holding A/S
Annonceret 21-08-2020 kl. 00.00
Sidst ændret 21-08-2020 kl. 10.00
Deadline
Udbudstype EU-udbud
Udbudsdetaljer http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:393251-2020:TEXT:DA:HTML
Leveringssted DANMARK
Dokumenttype Forhåndsmeddelelse