Få besked, når der er ændringer til dette udbud Gem dette udbud under "Mine udbud"

Bygge- og anlægsarbejder 2020/S 162-391901

Kort beskrivelse

Aftalen indebærer indgåelse af rammeaftale (samarbejdsaftale) mellem Raundahl & Moesby A/S ("RM") og Boligforeningen Århus Omegn ("BÅO") om opførelse af 6 116 m2 støtteberettigede almene familieboliger med 69 boligenheder, ca. 49 tilhørende bilparkeringspladser i kælder og terræn, ca. 138 cykelparkeringspladser, samt tilhørende fælles arealer m.v.

Projektet realiseres på ejendommen matr. nr. 6oq, Vejlby By, Vejlby, der er beliggende Arresøvej 31B, 8240 Risskov, som led i realisering af byudviklingsprojekt i henhold til Aarhus Kommunes lokalplan 1083.

Rammeaftalen indebærer salg af areal og byggeretter fra RM til BÅO som led i en samlet aftale, hvor RM som "delegeret bygherre" også forestår opførelse af de almene familieboliger jf. almenboliglovens § 116 i henhold til en med BÅO indgået totalentreprisekontrakt.

Læs mere
Ordregiver Boligforeningen Århus Omegn
Annonceret 21-08-2020 kl. 00.00
Sidst ændret 21-08-2020 kl. 10.00
Deadline
Udbudstype EU-udbud
Udbudsdetaljer http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:391901-2020:TEXT:DA:HTML
Leveringssted Østjylland
Dokumenttype Bekendtgørelse med henblik på frivillig forudgående gennemsigtighed