Få besked, når der er ændringer til dette udbud Gem dette udbud under "Mine udbud"

Arkitekt-, konstruktions-, ingeniør- og inspektionsvirksomhed 2020/S 160-390159

Kort beskrivelse

Nærværende udbud omfatter totalrådgivning ifm. etablering af ny dagtilbudsafdeling på Lokesvej 22. Dagtilbudsafdelingen vil blive planlagt, udviklet og opført på baggrund af en pædagogisk indragelsesproces, hvor der arbejdes med organisering og fysisk indretning, der sikrer små miljøer i dagtilbudsafdelingen.

Afdelingen skal indeholde 6 børnegrupper, som udgangspunkt 3 grupper af 20 børn i børnehave og 3 grupper af 12 børn i vuggestue. Der skal være indarbejdet såkaldt interval, hvilket vil sige et børneindtag på 10 % mere end normeringen. Derudover skal der indarbejdes bygningsmæssig fleksibilitet, således at de enkelt grupper ved relativt få omkostninger kan omstruktureres og således at bygningsmassen let kan udvides.

Den samlede økonomiske ramme er på 21 000 000 DKK ekskl. moms for dagtilbudsafdelingen.

Læs mere
Ordregiver Aarhus Kommune, Børn og Unge
Annonceret 19-08-2020 kl. 00.00
Sidst ændret 19-08-2020 kl. 10.00
Deadline 18-09-2020 Se klokkeslæt under udbudsdetaljer
Udbudstype EU-udbud
Udbudsdetaljer http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:390159-2020:TEXT:DA:HTML
Leveringssted Østjylland
Dokumenttype Udbudsbekendtgørelse