Få besked, når der er ændringer til dette udbud Gem dette udbud under "Mine udbud"

Softwareunderstøttelse til implementering af INSPIRE harmoniserede webservices og infrastrukturer

Landbrugsstyrelsen har behov for en platform (cloudløsning), som på baggrund af Landbrugsstyrelsens eksisterende websevices, kan udstille harmoniserede INSPIRE-datasæt, og samtidig sikre den interoperabilitet, der kræves i INSPIRE-direktivet.
Hertil har Landbrugsstyrelsen behov for at den tilbudte software til harmonisering og transformation af geodata, skal kunne integrere med platformen i en mest mulig automatiseret form, og gerne med indbyggede INSPIRE-valideringsværktøjer.
Direktivet kræver fuldstændig udstilling af INSPIRE kompatible datasæt senest 21. oktober 2020.

English:
The Danish Agency for Agriculture needs a platform (cloud solution) which, on the basis of the Danish Agency for Agriculture's existing web services, can display harmonized INSPIRE data sets, while ensuring the interoperability required by the INSPIRE Directive.
In addition, the Danish Agency for Agriculture needs the software offered for harmonization and transformation of geodata to be able to integrate with the platform in the most automated form possible, and preferably with built-in INSPIRE validation tools. The INSPIRE Directive requires the complete display of INSPIRE compatible data sets by 21 October 2020.

Åbn udbudsdetaljer (gældende version 31-07-2020) Luk udbudsdetaljer (gældende version 31-07-2020)
Titel Softwareunderstøttelse til implementering af INSPIRE harmoniserede webservices og infrastrukturer
Dokumenttype Varer og tjenesteydelser med klar grænseoverskridende interesse
Opgavebeskrivelse Landbrugsstyrelsen har behov for en platform (cloudløsning), som på baggrund af Landbrugsstyrelsens eksisterende websevices, kan udstille harmoniserede INSPIRE-datasæt, og samtidig sikre den interoperabilitet, der kræves i INSPIRE-direktivet.
Hertil har Landbrugsstyrelsen behov for at den tilbudte software til harmonisering og transformation af geodata, skal kunne integrere med platformen i en mest mulig automatiseret form, og gerne med indbyggede INSPIRE-valideringsværktøjer.
Direktivet kræver fuldstændig udstilling af INSPIRE kompatible datasæt senest 21. oktober 2020.

English:
The Danish Agency for Agriculture needs a platform (cloud solution) which, on the basis of the Danish Agency for Agriculture's existing web services, can display harmonized INSPIRE data sets, while ensuring the interoperability required by the INSPIRE Directive.
In addition, the Danish Agency for Agriculture needs the software offered for harmonization and transformation of geodata to be able to integrate with the platform in the most automated form possible, and preferably with built-in INSPIRE validation tools. The INSPIRE Directive requires the complete display of INSPIRE compatible data sets by 21 October 2020.
Annonceret 31-07-2020 kl. 13.25
Deadline 17-08-2020 kl. 23.55
Udbudstype Udbud under tærskelværdierne
Opgavetype Tjenesteydelser
Tildelingskriterier Bedste forhold mellem pris og kvalitet
Uddybning af tildelingskriterier Evaluering af tilbud:

Pris vægter 30 pct.,
Kvalitet vægter 70 pct.
Link til udbudsmateriale https://lbst.dk/om-os/udbud/
Ordregiver Landbrugsstyrelsen
Skønnet kontraktsum 200000 DKK
Udvælgelseskriterier Ikke relevant
Adresse Nyropsgade 30
1780
København K
WWW: www.lbst.dk
CPV kode 72300000-8 - Datatjenester
72000000-5 - It-tjenester: rådgivning, programmeludvikling, internet og support
72400000-4 - Internettjenester
Udbudsform Offentligt/åbent udbud
SMV venligt Ja
Kontaktperson Julian Bethencourt
Kontakt E-mail: juabet@lbst.dk
Telefon: +45 61887855
Modtagers firmanavn Landbrugsstyrelsen
Adresse for modtagelse af tilbud juabet@lbst.dk