Få besked, når der er ændringer til dette udbud Gem dette udbud under "Mine udbud"

Bortskaffelse af forurenet jord 2020/S 247-614513

Kort beskrivelse
Ordregiver HOFOR A/S
Annonceret 18-12-2020 kl. 00.00
Sidst ændret 18-12-2020 kl. 11.01
Deadline
Udbudstype EU-udbud
Udbudsdetaljer http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:614513-2020:TEXT:DA:HTML
Leveringssted Hovedstaden
Dokumenttype Bekendtgørelse om ændring

Bekendtgørelse om ændring (18-12-2020)

Bortskaffelse af forurenet jord 2020/S 247-614512

http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:614512-2020:TEXT:DA:HTML
Kort beskrivelse
Ordregiver HOFOR A/S
Annonceret 18-12-2020 kl. 00.00
Sidst ændret 18-12-2020 kl. 11.01
Deadline
Udbudstype EU-udbud
Udbudsdetaljer http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:614512-2020:TEXT:DA:HTML
Leveringssted Hovedstaden
Dokumenttype Bekendtgørelse om ændring

Bekendtgørelse om indgåede kontrakter - forsyningsvirksomhed (30-07-2020)

Rensning og behandling af jord 2020/S 146-360412

http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:360412-2020:TEXT:DA:HTML
Kort beskrivelse

Rammeaftalen omhandler modtagelse, håndtering og videredisponering af jord fra HOFORs løbende drifts- renoverings- og anlægsarbejder m.v., som HOFOR ønsker disponeret til eksternt miljøgodkendt modtageanlæg. Overskudsjorden kan være: dokumenteret eller ikke-dokumenteret, ren eller forurenet, rensningsegnet eller egnet til direkte slutanvendelse. HOFOR agter at benytte rammeaftalen til at dække de forventede samlede årlige mængder i kontraktperioden på 275 000 ton jord. For rammeaftalen ønskes der indgået en rammeaftale med 2 leverandører.

Læs mere
Ordregiver HOFOR A/S
Annonceret 30-07-2020 kl. 00.00
Sidst ændret 30-07-2020 kl. 10.00
Deadline
Udbudstype EU-udbud
Udbudsdetaljer http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:360412-2020:TEXT:DA:HTML
Leveringssted Hovedstaden
Dokumenttype Bekendtgørelse om indgåede kontrakter - forsyningsvirksomhed