Få besked, når der er ændringer til dette udbud Gem dette udbud under "Mine udbud"

Miljøfaglig konsulentbistand til færdiggørelse af rapport om miljøeffekter af produceret vand udledt til havet fra offshore olie- og gassektoren til OSPARs Offshore Industry Committee (OIC)

Overordnet består opgaven i at yde Miljøstyrelsen miljøfaglig bistand til færdiggørelse af ovennævnte rapport om miljøeffekter af produceret vand udledt til havet fra offshore olie- og gasindustrien til OSPARs Offshore Industry Committee (OIC) med baggrund i konsulentens kendskab til effekter af miljøfremmede stoffer på havmiljøets flora og fauna på både individ og populationsniveau.

Se den fulde beskrivelse i dokumentet "Opgavebeskrivelse".

Åbn udbudsdetaljer (gældende version 22-07-2020) Luk udbudsdetaljer (gældende version 22-07-2020)
Titel Miljøfaglig konsulentbistand til færdiggørelse af rapport om miljøeffekter af produceret vand udledt til havet fra offshore olie- og gassektoren til OSPARs Offshore Industry Committee (OIC)
Dokumenttype Varer og tjenesteydelser med klar grænseoverskridende interesse
Opgavebeskrivelse Overordnet består opgaven i at yde Miljøstyrelsen miljøfaglig bistand til færdiggørelse af ovennævnte rapport om miljøeffekter af produceret vand udledt til havet fra offshore olie- og gasindustrien til OSPARs Offshore Industry Committee (OIC) med baggrund i konsulentens kendskab til effekter af miljøfremmede stoffer på havmiljøets flora og fauna på både individ og populationsniveau.

Se den fulde beskrivelse i dokumentet "Opgavebeskrivelse".
Annonceret 21-07-2020 kl. 13.00
Deadline 21-08-2020 kl. 12.00
Udbudstype Udbud under tærskelværdierne
Opgavetype Tjenesteydelser
Tildelingskriterier Bedste forhold mellem pris og kvalitet
Uddybning af tildelingskriterier Tildelingskriterier fremgår af opgavebeskrivelse og annonceringsbetingelser.
Dokumenter
Ordregiver Miljøstyrelsen
Skønnet kontraktsum 199000 DKK
Udvælgelseskriterier Udvælgelseskriterier fremgår af opgavebeskrivelse og annonceringsbetingelser.
Adresse Tolderlundsvej 5
5000
Odense C
CPV kode 90700000-4 - Tjenester på miljøområdet
90000000-7 - Tjenesteydelser i forbindelse med spildevand, affald, rengøring og miljøbeskyttelse
Udbudsform Offentligt/åbent udbud
SMV venligt Ja
Kontaktperson Mikael Palme Malinovsky
Kontakt E-mail: mipma@mst.dk
Telefon: +45 20861994
Åbn kommentarer til ændringer eller aflysning Luk kommentarer til ændringer eller aflysning


[22-07-2020 10:23:42]
Rettelse af fejl i vedhæftede dokumenter (fjernelse af interne bemærkninger), samt omdannelse af dokumenterne til PDF-format.

Åbn tidligere version 21-07-2020 Luk tidligere version 21-07-2020
Titel Miljøfaglig konsulentbistand til færdiggørelse af rapport om miljøeffekter af produceret vand udledt til havet fra offshore olie- og gassektoren til OSPARs Offshore Industry Committee (OIC)
Dokumenttype Varer og tjenesteydelser med klar grænseoverskridende interesse
Opgavebeskrivelse Overordnet består opgaven i at yde Miljøstyrelsen miljøfaglig bistand til færdiggørelse af ovennævnte rapport om miljøeffekter af produceret vand udledt til havet fra offshore olie- og gasindustrien til OSPARs Offshore Industry Committee (OIC) med baggrund i konsulentens kendskab til effekter af miljøfremmede stoffer på havmiljøets flora og fauna på både individ og populationsniveau.

Se den fulde beskrivelse i dokumentet "Opgavebeskrivelse".
Annonceret 21-07-2020 kl. 13.00
Deadline 21-08-2020 kl. 12.00
Udbudstype Udbud under tærskelværdierne
Opgavetype Tjenesteydelser
Tildelingskriterier Bedste forhold mellem pris og kvalitet
Uddybning af tildelingskriterier Tildelingskriterier fremgår af opgavebeskrivelse og annonceringsbetingelser.
Dokumenter
Ordregiver Miljøstyrelsen
Skønnet kontraktsum 199000 DKK
Udvælgelseskriterier Udvælgelseskriterier fremgår af opgavebeskrivelse og annonceringsbetingelser.
Adresse Tolderlundsvej 5
5000
Odense C
CPV kode 90700000-4 - Tjenester på miljøområdet
90000000-7 - Tjenesteydelser i forbindelse med spildevand, affald, rengøring og miljøbeskyttelse
Udbudsform Offentligt/åbent udbud
SMV venligt Ja
Kontaktperson Mikael Palme Malinovsky
Kontakt E-mail: mipma@mst.dk
Telefon: +45 20861994