Få besked, når der er ændringer til dette udbud Gem dette udbud under "Mine udbud"

Medicinsk udstyr 2020/S 139-341301

Kort beskrivelse

Region Nordjylland påtænker at udbyde procedurepakker indenfor områderne neurokirurgi, radiologi- og røntgenkirurgi, samt mamma- og plastikkirurgi.

For at sikre, at der ikke udelukkes gode tilbud pga. uhensigtsmæssige krav, har Region Nordjylland valgt at lave en høring af det foreløbige udarbejdede udbudsmateriale.

Vi indbyder alle potentielle tilbudsgivere til at gennemgå det vedlagte materiale, og fremsende høringssvar.

Høringsmaterialet består af:

- Udkast til kontrakt

- Udbudsbetingelser

- Kontraktbilag 2, kravspecifikation

- Kontraktbilag 3, tilbudslisten

- Høringsark.

Skriftlige høringssvar bedes fremsendt igennem beskedmodulet i EU-Supply.

Frist for modtagelse af høringssvar er d. 23. september 2020 kl. 12.00.

Venlig hilsen

Kamille Bollerup

Udbudskonsulent

Læs mere
Ordregiver Region Nordjylland
Annonceret 21-07-2020 kl. 00.00
Sidst ændret 21-07-2020 kl. 10.00
Deadline
Udbudstype EU-udbud
Udbudsdetaljer http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:341301-2020:TEXT:DA:HTML
Leveringssted Nordjylland
Dokumenttype Forhåndsmeddelelse