Få besked, når der er ændringer til dette udbud Gem dette udbud under "Mine udbud"

Anlægsarbejde: kørestrømsanlæg 2020/S 138-340415

Kort beskrivelse

Kontrakten omfatter etablering af 2 nye fjernstyringsstationer til nye neutralsektioner ved lokaliteter omkring Borup og Sorø. Herunder teknikhytte, inkl. styring og egenforsyning samt fremføring af styrekabler og forsyningskabler. Opgavens nærmere omfang er beskrevet i SAB (EP_1_6_CCS_005_SAB). Entreprenøren skal udføre detailprojektering, udførelse, test og dokumentation af de 2 understationer. Projektet har grænseflade til en sideløbende entreprise, som udfører køreledningsarbejdet på de 2 lokaliteter. Køreledningsarbejdet er derfor ikke omfattet af nærværende kontrakt. Yderligere detaljer om projektets grænseflader fremgår af SAB (EP_1_6_CCS_005_SAB).

Læs mere
Ordregiver Banedanmark
Annonceret 20-07-2020 kl. 00.00
Sidst ændret 20-07-2020 kl. 10.00
Deadline 24-08-2020 Se klokkeslæt under udbudsdetaljer
Udbudstype EU-udbud
Udbudsdetaljer http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:340415-2020:TEXT:DA:HTML
Leveringssted Sjælland
Dokumenttype Udbudsbekendtgørelse - forsyningsvirksomhed